11.2 Tečkované obrázky (Dotted Pictures)
(11. Transport (Doprava))

Připojený soubor: level2-11.2.pdf

Téma: Doprava (Transport)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, fialová, oranžová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje slovíčka daného tématu a jemnou motoriku. Úkolem je spojit očíslované body a určit, co se skrývá v obrázcích, následně obrázky vybarvit dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1 (zopakování čísel).
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na pracovním listu na jeden náhodně vybraný obrázek a zeptejte se: „What is it?“ Jestliže děti neodpoví hned, pomozte jim s odpovědí nápovědou. „It´s a p-p-p-plane.“ A pokračujte výzvou: „Let´s finish the picture.“ Nyní přejděte k samotnému úkolu – na obrázku tužkou naznačte spojování jednotlivých čísel čarou a přitom nahlas počítejte: „Draw a line here – one, here – two, here – three, …, six.“
  • Nyní rozdejte pracovní list a opět se postavte čelem k dětem tak, aby na vás všichni viděli. (POZOR! Pokud chcete, aby děti vnímaly instrukce k úkolu, je potřeba rozdat jim pracovní listy až nyní.) Opět ukažte na vybraný obrázek a zadejte úkol: „Draw a line here, here…“, vyzvěte děti, aby počítaly s vámi: „Count with me – one, two, three, four, five, six.“ Přitom kreslete čáru mezi čísly. Zeptejte se znovu: „What is it?“. Nejdříve pouze napovězte: „It´s a h-h-h…“, doplňte vhodnou mimikou (kývání hlavou, přiložte ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají atd.), případně odpověď dokončete: „… helicopter, great!“ Stejným způsobem dokreslete všechny ostatní obrázky.
  • Nakonec si děti budou obrázky vybarvovat barvami, které si určí. Požádáme vždy jedno z dětí, aby vybralo barvu: „What colour would you like to use for the helicopter?“ Když máme všechny obrázky vybarvené, opět náhodně ukážeme na některý z obrázků a zeptáme se dětí: „What is it?“ Poté: „What colour is it?“ Děti by měly odpovídat celými větami: „It´a a plane. It´s a (blue) plane.“
  • Správné odpovědi: helicopter, bus, tram, plane, motorbike, boat.

Něco navíc:

  • Pro hlubší procvičení si zahrajte hru „Touch…“ (Dotkni se…). Rozmístěte vybarvené obrázky dětí po místnosti a vyzvěte děti, aby chodily kolem dokola: „Walk, please.“ Když zazní signál (např. tleskněte, pískněte nebo vykřikněte: „Stop!“) a formulka s příslušným slovem (např.: „Touch a blue plane.“), děti musí rychle slovo najít na obrázcích a dotknout se ho. Kdo se dotkne poslední, vypadne na jedno kolo. Případně může místo vás určit další slovíčko.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a p-p-p-plane.“ To je l-l-l-letadlo.
„Let´s finish the picture.“ Pojďme dokončit obrázek.
„Draw a line here - one, here - two, here – three, …, six.“ Nakreslete čáru tady – jedna, tady – dva, tady – tři, …, šest.
„Count with me – one, two, three, four, five, six.“ Počítejte se mnou – jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest.
„It´s a h-h-h… helicopter, great!“ To je h-h-h… helikoptéra, skvěle!
„What colour would you like to use for the helicopter?“ Jakou barvu bys chtěl/a použít na helikoptéru?
„What is it?“ Co je to?
„What colour is it?“ Jakou to má barvu?
„It´a a plane. It´s a (blue) plane.“ To je letadlo. To je (modré) letadlo.
„Walk, please.“ Choďte, prosím.
„Stop.“ Zastavte se.
„Touch (a blue plane).“ Dotkni se (modrého letadla).

Návrat do:
11. Transport (Doprava)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012