11.0 Pospěš si! (Hurry Up!)
(11. Transport (Doprava))

Téma: Doprava (Transport)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu

Shrnuti:

Příběhový DVD klip „Hurry Up!“ představuje šest různých dopravních prostředků (tram, bus, boat, motorbike, plane, helicopter) a čtyři přídavná jména, která popisují jejich vlastnosti (fast, slow, old, new). Zároveň dětem Steve a Maggie ukážou, jak porovnávat vlastnosti jednotlivých dopravních prostředků („The motorbike is faster than the bus.“) a jak vyjádřit, že někdo jede v dopravním prostředku („I´m on a/the bus.“). Následně se v procvičovacím DVD klipu „In Town“ Steve k těmto novým jazykovým strukturám vrací a dále je upevňuje pomocí drilových technik. Pohybová hra nová slovíčka procvičuje pomocí technik TPR.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

  • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Hádejte, co pro vás dneska mám! Video! To jsem zvědavý/á, s čím tentokrát přijde Steve a Maggie. Pojďme to rychle zjistit!: „Let´s watch the DVD!“
  • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy téma je zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kde se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Tak to vypadá, že dneska se dozvíme něco o dopravních prostředcích. Nebo anglicky: „So, today is about transport.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, jakou barvu má v klipu vlak: „What colour is the train?“ Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
  • Po zhlédnutí klipu zopakujte otázku: „What colour is the train?“ Pokud, jestliže děti odpoví česky, zopakujte jejich odpověď anglicky. Pokud však děti neodpovídají vůbec, odpověď naznačte: „The train is b-b-b…“, doplňte vhodnými gesty (např. dejte si ruku na ucho, jakože neslyšíte odpověď) a případně dokončete: „… blue, great!
  • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

  • Pokračujte sledováním druhého klipu. Tentokrát klip zastavujte, opakujte otázky a úkoly od Steva, případně přidejte vlastní. Pomáhejte dětem úkoly plnit – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
  • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka /úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:28 Say it with me – it´s a bus. Say with Steve – it´s a bus. It´s a bus… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (doplňte vhodnou mimikou a gesty). Opět pusťte DVD. Můžete opakovat s dětmi nahlas.
2:08 Say it with me – it´s a motorbike. Say with Steve – it´s a motorbike. It´s a motorbike… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (doplňte vhodnou mimikou a gesty). Opět pusťte DVD. Můžete opakovat s dětmi nahlas.
2:32 Say it like this – it´s a tram. Say with Steve – it´s a tram. It´s a tram… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (doplňte vhodnou mimikou a gesty). Opět pusťte DVD. Můžete opakovat s dětmi nahlas.
3:11 Say it like an ogre with me again – it´s a helicopter. Say with Steve – it´s a helicopter. It´s a helicopter… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (doplňte vhodnou mimikou a gesty). Opět pusťte DVD. Můžete opakovat s dětmi nahlas.
3:36 Say it with me – it´s a boat. Say with Steve – it´s a boat. It´s a boat… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (doplňte vhodnou mimikou a gesty). Opět pusťte DVD. Můžete opakovat s dětmi nahlas.
4:05 What is it? A plane. Say ‚a plane‘ when you see it. A plane… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby řekly „letadlo“, až jej uvidí v klipu. Opět pusťte DVD. Můžete říkat s dětmi nahlas.

Hra:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru: „Stand up if True“ (Postav se, jestli je to pravda). Děti si sednou do kruhu na zem: „Sit down in a circle, please.“ Budete říkat dopravní prostředky a ukazovat obrázkové karty. Někdy se bude slovo a obrázek shodovat, pak si děti stoupnou a zase sednou do kruhu: „Stand up if true.“ Pokud, jestliže se slovo a obrázek budou lišit, děti musí zůstat sedět. Kdo vstane v nesprávné chvíli, jedno kolo nehraje.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD!
„So, today is about transport.“ Takže, dneska je to o to dopravních prostředcích.
„What colour is the train?“ Jakou barvu má vlak?

„The train is b-b-b… blue, great!“ Vlak je m-m-m… modrý, skvěle!
„Say with Steve – it´s a (bus).“ Říkejte se Stevem – to je (autobus).
„Say ‚a plane‘, when you see it.“ Řekněte „letadlo“, až jej uvidíte.
„Sit down in a circle, please.“ Posaďte se do kruhu, prosím.
„Stand up if true.“ Postavte se, pokud je to pravda.

Návrat do:
11. Transport (Doprava)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012