9.6 Horko nebo zima? (Hot or Cold?)
(09. The Weather (Počasí))

Připojený soubor: horko-nebo-zima_worksheet.pdf

Téma: Počasí (Weather)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) - počasí, pracovní list, tužky, pastelky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu (počasí). Zároveň je možné s ním opakovat barvy. Úkolem je stanovit počasí a teplotu vyobrazenou na jednotlivých obrázcích, zapsat příslušná písmenka označující typy počasí do prázdných rámečků u obrázků a počasí popsat. Nakonec je možné celý obrázek vybarvit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 5.
  • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Společně si zopakujte slovíčka zobrazující počasí v políčkách A-F uprostřed pracovního listu. Ukazujte na přeskáčku na obrázky a nechte děti pojmenovat počasí: A= It’s hot. B= It’s cold. C= It’s snowing. D= It’s raining. E= It’s windy. F= It’s sunny.
  • Nyní přejděte k samotnému úkolu a vysvětlete jej (můžete i česky): „Match the weather to the pictures. Write the letters into the boxes.“ Ukažte první příklad a naznačte tužkou psaní 2 písmen (F a B) do rámečků u prvního obrázku: „It’s sunny and cold.“ (obrázek znázorňuje zasněžené vrcholky hor zalité sluncem)
  • Rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a tužky až nyní!).
  • Nechte děti pracovat samostatně, choďte mezi nimi, monitorujte správnost provedení úkolu a případně pomozte s jeho vypracováním.
  • Nyní si společně proveďte opravu a obrázky si popište. Zpočátku popisné věty sám/sama začněte a děti vyzvěte, aby po vás opakovaly, případně věty dokončily samy/sborově: „Say with me.“ Později je můžete nechat popisovat samostatně.
  • Správné odpovědi (obrázky zleva po řádcích): „It’s sunny and cold. It’s snowing and windy (cold). It’s hot and sunny. It’s cold and snowing. It’s raining and windy. It’s raining and sunny.“

Něco navíc:

  • Obrázky si mohou děti vybarvit – buď jako diktát nebo dle své fantazie. Můžete pracovní list tedy využít i na opakování barev: „Colour the pictures.“ „What colour is this?“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„It’s hot.“ Je horko.
„It’s cold.“ Je zima.
„It’s snowing.“ Sněží.
„It’s raining.“ Prší.
„It’s windy.“ Fouká vítr.
„It’s sunny.“ Je slunečno.
„Match the weather to the pictures.“ Přiřaďte počasí k obrázkům.
„Write the letters into the boxes.“ Napište písmena do rámečků.
„Say with me.“ Říkejte se mnou.
„It’s sunny and cold.“ Je slunečno a zima.
„It’s snowing and windy (cold).“ Sněží a fouká vítr (je zima).
„It’s hot and sunny.“ Je horko a slunečno.
„It’s cold and snowing.“ Je zima a sněží.
„It’s raining and windy.“ Prší a fouká vítr.
„It’s raining and sunny.“ Prší a je slunečno.
„Colour the pictures.“ Vybarvěte obrázky.
„What colour is this?“ Jaká je toto barva?

Návrat do:
09. The Weather (Počasí)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012