9.4 Jak se cítíš? (How do you feel?)
(09. The Weather (Počasí))

Připojený soubor: level2-09.4.pdf

Téma: Počasí (The Weather)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je spojit obličeje vyjadřující různé nálady a teploty s obrázky vyjadřujícími typ počasí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listu. Nejprve popisujte obličeje: „He is happy. She is s-s-s…“ Vyčkejte s dokončením věty a mimicky vyzvěte děti, aby to udělaly za vás (rukama, obličejem), teprve po chvíli větu případně dokončete sami: „She is sad.“ Stejným způsobem pokračujte u ostatních obličejů (hot, cold). Pokud to považujete za nutné, zopakujte i typy počasí: „What´s the weather like?“
  • Popište dětem úkol: budete diktovat nálady postav a počasí, které je s nimi spojené, a děti je mají spojit čárou dle vašeho diktátu: „Connect the people and the weather.“ Předveďte příklad: „It´s sunny. He´s happy.“ Naznačte spojení: „HAPPY–SUNNY“.
  • Nyní rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Zopakujte výše zmíněný postup pro první obrázek obličeje a naznačte tužkou spojení se „SUNNY“. Dále pokračujte podobným způsobem v diktátu.
  • Navrhujeme následující spojení (můžete si je upravit dle vlastního uvážení): It´s sunny.He is happy. She is hot.; It´s snowing. He is happy. He is cold.; It´s raining. – She is sad. He is cold.; It´s foggy.She is sad.; It´s cloudy. He is cold. She is sad.; It´s windy. He is cold. She is sad.

Něco navíc:

  • Připravte si dvě kopie pracovního listu. Jednotlivé obrázky počasí a nálad vystřihejte (vytvořte čtverečky/obdélníčky) a zahrajte si s dětmi pexeso (díky dvěma kopiím máte od každého obrázku dva kusy, celkem deset párů).
  • Připravte si na hodinu obrázky smajlíků, které rozmístíte po třídě. Potom dětem hlaste typy počasí: „It´s raining/sunny/foggy/snowing…“ Děti se podle nálady, kterou v nich počasí vyvolá, přesouvají ke smajlíkům po třídě.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„He is happy.“ Je veselý.
„She is… (sad, hot, cold).“ Ona je… (smutná, je jí horko, zima).
„Connect the people and the weather.“ Spojte lidi a počasí.
„It´s sunny. He´s happy.“ Je slunečno. Je šťastný.
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.
„How do you feel?“ Jak se cítíš?
„I´m happy/sad.“ Jsem šťastný/smutný.
„I´m cold/hot.“ Je mi zima/horko.
„What´s the weather like?“ Jaké je počasí?
„It´s sunny.“ Svítí sluníčko.
„It´s raining.“ Prší.
„It´s snowing.“ Sněží.
„It´s windy.“ Fouká vítr.
„It´s cloudy.“ Je pod mrakem.
„It´s foggy.“ Je mlha.

Návrat do:
09. The Weather (Počasí)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012