9.2 Předpověď počasí (Weather Forecast)
(09. The Weather (Počasí))

Připojený soubor: level2-09.2.pdf

Téma: Počasí (The Weather)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, čisté papíry, reálné oblečení a doplňky (vždy tak, aby byly dva kusy vhodné k jednomu typu počasí) – rukavice/šála, kšiltovka/sluneční brýle/šortky, svetr/ bunda, deštník/…

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je přiřadit k městům na mapě správné počasí dle diktátu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 11.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“ a utvořily družstva: „Make teams, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Představte dětem obrázek v angličtině: „Look, this is a map of the Czech Republic.“ A prstem obkružte mapu. Nyní ukazujte na jednotlivé obrázky počasí a zeptejte se: „What´s the weather like?“ Opět komentujte obrázky, tentokrát dejte však dětem možnost doplnit vaši větu: „It´s s-s-s… sunny, well done.“ Stejně pokračujte u ostatních typů počasí: „It´s windy/cloudy/foggy. It is raining/snowing.“
 • Vysvětlete dětem, co budou dělat (zároveň ukazujte na pracovním listu): Dneska si zahrajeme na rosničky a budeme předpovídat počasí. Nejprve si vystřihneme obrázky počasí. Já vám pak budu diktovat počasí pro jednotlivá města a vaším úkolem je přiřadit správné obrázky počasí k daným městům. Poté se rozdělíme do dvou družstev, družstvo „rosniček“ položí obrázky počasí k městům, zakryje si mapku tak, aby ji druhé družstvo nevidělo, a bude druhému družstvu „posluchačů“ říkat předpověď počasí. „Posluchači“ musí přiřadit obrázky správně k městům. Zahrajeme si několikrát, aby se družstva v obou rolích vystřídala.
 • Nyní určete ve skupinkách toho, kdo bude střihat, rozdejte do každé skupiny pracovní list, čistý list papíru a nůžky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a ostatní pomůcky až nyní!). Držte svůj pracovní list před sebou a ukazujte na něm (mimicky naznačte nůžky nebo ukažte na znak nůžek na pracovním listu u obrázků počasí): „Take a pair of scissors and cut out the weather signs.“ Na pracovním listu ukažte dětem, kde mají střihat.
 • Po nastřihání obrázků počasí diktujte dětem, jaké je počasí v jednotlivých městech: „It´s raining in Ostrava.“ Vyzvěte děti, aby přiřadily obrázky k městům: „Please put the weather sign next to the name of the city.“ V průběhu procházejte mezi dětmi a kontrolujte správnost.
 • Rozdělte děti do dvou družstev. Pošlete družstvo „posluchačů“ do jiné části místnosti (naznačte mimicky): „Please, stand up and move there“, a vyzvěte sedící družstvo „rosniček“, aby si uspořádalo obrázky počasí do mapy a přikrylo čistým listem papíru: „Put the weather symbols on your map and cover it.“ Vyzvěte „posluchače“, aby se vrátili na místa a připravili si mapu a obrázky počasí: „Please, sit down and take your map and weather symbols.“
 • Nyní vyzvěte „rosničky“, aby se střídaly a předpovídaly počasí (každý člen družstva rosniček řekne předpověď pro jedno město): „Say the weather.“ Můžete pomáhat dotazy, mimikou atd.: „What´s the weather like in Praha/Ostrava?“ Družstvo „posluchačů“ zároveň rovná své obrázky na správná místa v mapě. Po skončení předpovědi porovnejte mapy rosniček a posluchačů a přidělte body – zapište na papír/tabuli.
 • Vystřídejte role. Hru můžete opakovat libovolně dlouho. Hru můžete také hrát ve dvojicích, pokud se dětem hra líbila a chtějí ji hrát dál.

Něco navíc:

 • Nakonec můžete diskutovat o aktuálním počasí (např. každé třetí sezení na začátku atd.): „What´s the weather like today? It is raining/snowing…“
 • Rozmístíme po třídě obrázkové karty počasí. Postupně dětem hlásíme druhy oblečení, abychom tuto slovní zásobu také procvičili: „T-shirt. Ready, steady, go!“ Úkolem dětí je vyběhnout k tomu obrázku počasí, ve kterém by dané oblečení mohly uplatnit.
 • Pokud si chcete s dětmi zahrát nějakou aktivní hru na konec lekce, zahrajte si na „oblékání“ – jedná se o týmovou štafetu. Rozdělte děti do družstev: „Make teams, please.“ Postavte družstva k jedné stěně místnosti. Každé družstvo dostane sadu oblečení (může být i rozdílné pro každé družstvo) tak, aby v něm byl obsažen vždy alespoň jeden kus vhodný pro každé počasí. Vždy stanovte, jaké je počasí: „It´s sunny.“ Zástupce z každého družstva si oblékne patřičné oblečení/doplněk a doběhne na druhou stranu místnosti a zpět. Přidělte body za správnost oblečení a za rychlost. Postup opakujte pro další závodníky, dokud se nevystřídají všichni.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„Make teams/pairs, please.“ Utvořte družstva/páry, prosím.
„Look, this is a map of the Czech Republic.“ Podívejte, to je mapa České republiky.
„What´s the weather like?“ Jaké je počasí?
„It´s sunny (windy, cloudy, foggy). It is raining (snowing).“ Je slunečno (větrno, zamračeno, mlhavo). Prší (sněží).
„Take a pair of scissors and cut out the weather symbols.“ Vezměte si nůžky a vystřihněte obrázky počasí.
“It´s raining in Ostrava.“ V Ostravě prší.
„Please put the weather symbol next to the name of the city.“ Dejte znak počasí vedle názvu města, prosím.
„Please, stand up and move there.“ Prosím, vstaňte a přesuňte se tam.
„Put the weather symbols in your map and cover it.“ Vložte symboly počasí na mapu a překryjte ji.
„Please, sit down and take your map and weather symbols.“ Prosím, posaďte se a vezměte si svou mapu a symboly počasí.
„Say the weather.“ Předpovídejte počasí.
„What´s the weather like in Praha/ Ostrava?“ Jaké je počasí v Praze/Ostravě?
„What´s the weather like today?“ „It is raining/snowing…“ Jaké je dnes počasí? Prší/Sněží…
„T-shirt. Ready, steady, go!“ Tričko. Připravit ke startu, pozor, teď!
„Make teams, please. Utvořte skupinky, prosím.
„It´s sunny.“ Je slunečno.

Návrat do:
09. The Weather (Počasí)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012