9.1 Počasí (The Weather)
(09. The Weather (Počasí))

Připojený soubor: level2-09.1.pdf

Téma: Počasí (The Weather) a Oblečení (Clothes, More Clothes)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, 2 sady obrázkových karet (flashcards) Oblečení, 1 sada obrázkových karet Počasí, pracovní list, tužky, pastelky (zelená, červená, modrá, žlutá, případně fialová, oranžová)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip „What´s the Weather Like?“ představuje různé typy počasí a k němu hodící se oblečení. Steve se chystá na procházku a obléká se podle počasí, které zjišťuje pohledem z okna. Počasí se ale rychle mění, a když Steve vyjde ze dveří, již jeho oblečení nekoresponduje s aktuálním počasím a on se musí jít převléci. Celá situace se opakuje několikrát. Pracovní list navazuje na DVD klip a procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat. Pracovní list zároveň procvičuje schopnost logického uvažování. Úkolem je spojit pastelkami dle zadání lektora vhodné oblečení s okénkem, které představuje určitý typ počasí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
 • Pokud děti nesedí u stolu, požádejte je, aby se usadily: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem bylo (weather), a jestli si pamatují některé druhy počasí: „Do you remember some types of weather?“ Odpovědi naznačte a případně dokončete; možné odpovědi: „It´s sunny, it´s cloudy, it´s raining, it´s snowing, it´s windy, it´s foggy.“
 • Pokuste se je namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou za Stevem podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně!: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 9.0. Zastavujte, ptejte se, nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Nyní si slovíčka ještě jednou společně zopakujte – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1 (procvičte slovní zásobu Clothes a Weather).

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Nejdříve představte čtyři druhy počasí, které jsou vidět okny: „Look, it´s snowing here.“ Ukažte na první okno se sněhem. Stejně pokračujte i u dalších třech oken. Nyní krátce zopakujte vybrané druhy oblečení. Pokládejte dotazy a zároveň ukazujte oblečení na pracovním listu: „What is it? / What are they?“ Odpověď pozdržte, nejprve jen lehce napovězte: „It´s a d-d-d…“ Doplňte mimikou: „… dress, yes, great! They are gloves/trousers/socks/shorts.“ Stejně i pro: coat, hat, scarf.
 • Nyní vysvětlete dětem úkol – spojit vhodné oblečení s příslušným počasím: „Connect the clothes to the weather.“ Předveďte několik příkladů, popište jedno z oken: „It´s snowing!“ Ukažte na okno se sněhem a zároveň začněte hledat příslušné oblečení: „Is the dress ok / good? / Are the gloves ok / good?“ Odpovězte a doplňte mimikou (vrtění hlavou): „No it isn´t / No, they are not.“ Pokračujte, dokud nenajdete vhodné oblečení: „Is the scarf ok/good?“ Odpovězte a opět zapojte mimiku: „Yes, it is / Yes, they are.“ Naznačte kreslení červené čáry mezi šálou a oknem: „Draw a red line here.“
 • Nyní rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list, ukazujte na něm a zopakujte postup spojování oblečení s okny – viz výše. Podle pokročilosti nechte děti pracovat samostatně, choďte mezi nimi a pomáhejte jim s úkolem. Úkol můžete však vypracovat celý společně, tím si můžete zároveň zopakovat barvy.
 • Možné odpovědi: 1. okno (window): „It´s snowing.“ – jumper, gloves, coat, trousers, socks, shirt, scarf, hat; 2. okno: „It´s sunny.“ – T-shirt, skirt, dress, shorts; 3. okno: „It´s cloudy.“ – trousers, jumper, coat, socks, shirt; 4. okno: „It´s raining.“ – coat, trousers, jumper, hat.

Něco navíc:

 • Zahrajte si s dětmi soutěž družstev: „Make teams, please.“ Každému družstvu přidělte jednu sadu obrázkových karet Oblečení. Stoupněte si tak, aby vás všichni pohodlně viděli. Odstartujte hru, vždy řekněte, jaké je počasí (zpočátku přitom můžete ukázat obrázkovou kartu Počasí): „It´s raining.“ Děti musí co nejrychleji ukázat kartu s vhodným oblečením. Bod družstvo získá za ukázání vhodného oblečení a druhý bod za správné anglické pojmenování slovíčka (pokud družstvo nesprávně pojmenuje svou kartu oblečení, hádá druhé družstvo – tím může získat o bod navíc).
 • Hru lze uspořádat jako štafetu: Na jednu polovinu místnosti dejte na každou stranu stěny po jedné sadě obrázkových karet tématu Oblečení (např. na stolek/židli). Vyzvěte děti, aby se ve družstvech postavily na opačnou stranu místnosti, odstartujte kolo, řekněte, jaké je počasí (případně zpočátku ukažte i obrázkovou kartičku s počasím) a nechte vždy jednoho hráče z každého týmu doběhnout na druhou stranu a zvednout kartu s vhodným oblečením: „Run and find the card. Show the card.“ Přidělte body, nechte hráče se vrátit a pokračujte dalším kolem.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Do you remember some types of weather?“ Pamatujete si některé druhy počasí?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se znovu podívat na DVD.
„Look, it´s snowing here.“ Podívejte, tady sněží!
„What is it? / What are they?“ Co je to? / Co je to? (množné číslo)
„It´s a d-d-d… dress, yes, great!“ To jsou š-š-š… šaty, ano, skvěle!
„Connect the clothes to the weather.“ Spojte oblečení a počasí.
„Is the (dress) ok/good?“ Jsou (šaty) dobré/vhodné?
„No it isn´t./Yes, it is.“ Ne, nejsou. /Ano, jsou.
„Are the (gloves) ok/good?“ Jsou (rukavice) vhodné?
„Yes, they are. / No, they aren´t.“ Ano, jsou. / Ne, nejsou.
„Draw (a red) line here.“ Nakreslete (červenou) čáru zde.
„It´s snowing.“ – jumper, gloves, coat, trousers, socks, shirt, scarf, hat. Sněží. – svetr, rukavice, kabát, kalhoty, ponožky, košile, šála, klobouk.
„It´s sunny.“ – T-shirt, skirt, dress, shorts. Svítí sluníčko. – triko, sukně, šaty, šortky.
„It´s cloudy.“ – trousers, jumper, coat, socks, shirt. Je pod mrakem. – kalhoty, svetr, kabát, ponožky, košile.
„It´s raining.“ – coat, trousers, jumper, hat. Prší. – kabát, kalhoty, svetr, klobouk.
„Make teams, please.“ Vytvořte družstva, prosím.
„Run and find the card.“ Běžte a najděte kartičku.
„Show the card.“ Ukažte kartičku.

Návrat do:
09. The Weather (Počasí)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012