6.6 Domino (Domino)
(06. Rooms (Pokoje))

Připojený soubor: level2-06.6.pdf

Téma: Pokoje (Rooms), Doma (At Home)

Pomůcky:

Pomůcky: 6 obrázkových karet (flashcards) daného tématu (At Home, Rooms), pracovní list – dopředu rozstřihaný na jednotlivé dílky (lze je nalepit na větší papíry/čtvrtky), případně pastelky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost dané slovní zásoby (garden, bathroom, bedroom, kitchen, living room, dining room = zahrada, koupelna, ložnice, kuchyň, obývák, jídelna) zároveň opakuje slovní zásobu daného tématu z první úrovně pomocí známé stolní hry domino. Obrázky doporučujeme popisovat pomocí vazby ‘It’s a (living room).’ Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm Up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si několik kartiček domina a vysvětlete dětem pravidla: kartičky umístíte na stůl/zem obrázky dolů, hráči se střídají v losování kartiček a jejich přikládání do řady s obrázky nahoru. Jeden hráč si vždy vylosuje jednu kartičku a snaží se jí přiložit k ostatním kartičkám na stole: „Take turns and take a card. Add it to the picture line.“ Kartičky vždy přikládáme stejnými obrázky k sobě a při úspěšném přiložení musí hráč oba své obrázky pojmenovat: „Label the pictures – say, it’s a (living room).“ Pokud je nepojmenuje (celou větou), kartičku přiložit nemůže a hraje další hráč. Pokud hráč vybranou kartičku ani jinou, kterou má u sebe, nemůže přiložit, všechny kartičky si nechá a hraje další: „If you can’t play keep the card/cards.“
  • Vyhrává hráč, který se jako první zbaví všech svých kartiček a na stole již nejsou žádné s obrázkem dolů.
  • Nyní rozložte domino obrázky dolů a začněte hrát.

Něco navíc:

  • Zahrajte si variantu této hry, kdy dva týmy závodí, kdo nejdříve sestaví souvislou řadu obrázků Domino beze zbytků. Dopředu připravte 2 sady kartiček a každému týmu dejte jednu sadu. Odstartujte závod a nechte týmy pracovat samostatně: „Ready, steady, go!“ Rychlejší tým má přednostní právo pojmenovat celou svou řadu a vyhrává závod, pokud pojmenuje všechny obrázky správně a celou větou: „Label all the pictures in your line.“

Potřebné fráze:

Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
What is it?” Co je to?
It’s a (living room).” To je obývací pokoj.
Take turns and take a card. Add it to the picture line.” Střídejte, berte si vždy jednu kartu. Přiložte jí k řadě obrázků.
Label the pictures – say, it’s a (living room).” Pojmenujte obrázky – říkejte, to j (obývací pokoj).
If you can’t play keep the card/cards.” Pokud nemůžeš hrát, kartu/karty si nech.
„Ready, steady, go!” Připravit ke startu, pozor, teď!
Label all the pictures in your line.” Pojmenuj/te všechny obrázky v tvojí/ve vaší řadě.
Well done!/Good job!“ Výborně!

Návrat do:
06. Rooms (Pokoje)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012