6.4 Zmatek v domě (Chaos in the House)
(06. Rooms (Pokoje))

Připojený soubor: level2-06.4.pdf

Téma: Pokoje (Rooms)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, dvě kopie pracovního listu navíc – libovolně rozstřihané na 5–6 dílků, tužky, pastelky (green, red, purple, blue, orange, yellow), Patafix/magnety

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň procvičuje postřeh a logický úsudek. Úkolem je najít v domě věci, které jsou nastěhovány do nesprávných pokojů, zakroužkovat je a poté určit pro ně vhodnou místnost. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6 nebo 7.
 • Zhlédněte znovu příběhový DVD klip a poté si zahrajte hru č. 9.
 • Pokud děti nesedí u stolu, požádejte je, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Představte stručně obrázek a úkol česky – Pamatujete si, co jsme viděli v klipu? Ano, Steve se stěhoval a Maggie mu s tím pomáhala. Jenže Maggie nastěhovala Stevovi některé věci špatně a tady na obrázku je to podobné. Budeme hledat chyby.
 • Nyní rozdejte dětem pracovní listy a opět si k nim stoupněte čelem s pracovním listem před sebou. Vysvětlete jim, aby postupně ukazovaly jednotlivé pokoje dle vašeho diktátu: „Show me the kitchen, please!“ Projíždějte prstem/tužkou obrázek a předstírejte hledání kuchyně. Zastavte se na správném místě a zkontrolujte, zda děti také našly ten správný pokoj. Stejně postupujte i u ostatních místností: bedroom, dining room, living room, bathroom, garden.
 • Přistupte k dalšímu úkolu. Vraťte se k obrázku ložnice (v podkroví), ukažte na ni a zeptejte se, co je tam za chybu: „Look at the bedroom.“ Ukažte tužkou na vanu a zeptejte se: „Is it ok? No, where does this/it go?“ Vyžadujte od dětí odpověď, případně s ní pomozte: „It goes in the b-b-b… bathroom.“ Poté naznačte přeškrtnutí vany a vyzvěte děti, aby to udělaly s vámi (gesta, mimika): „Cross it out, please.“ Nyní ukažte tužkou na spodní část listu a vyzvěte děti, aby našly čtvereček s vanou, sami předstírejte, že hledáte: „Where is it?“ Poté ukažte na čtvereček s vanou: „Yes, it is here.“ Opět se zeptejte, kam daná věc patří: „Where does this/it go?“ Pokud děti neodpoví hned, opět jim napovězte: „In the b-b-b-bathroom. Ok, let´s write the word bathroom here.“ Požádejte děti, aby dopsaly slovo pod rámeček. Pokud je to potřeba, ukažte dětem obrázkovou kartu koupelny, ze které mohou název vyčíst. Následně to samé udělejte na tabuli – napište slovo a nad něj připevněte (Patafixem, magnety) příslušnou obrázkovou kartu místnosti.
 • Správné odpovědi:
  bedroom – The bath is wrong. It goes in the
  bathroom. (zdůrazněte bathroom)
  bathroom – The table is wrong. It goes in the
  dining room.
  living room – The fridge is wrong. It goes in the
  kitchen. (POZOR: „Ch“ není v angličtině jedno písmeno, ale dvě!)
  kitchen – The wardrobe is wrong. It goes in the
  bedroom.
  dining room – The tree is wrong. It goes in the
  garden.
  garden – The sofa is wrong. It goes in the
  living room.

Něco navíc:

 • Uspořádejte závod družstev ve skládání puzzle (rozstřihaný obrázek na pracovním listu). Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Umístěte k protější stěně na zem (židli/stůl) rozstřihané obrázky. Až odstartujete závod, budou si členové družstev postupně běhat pro dílky puzzle a společně ve družstvu pak skládat obrázek. Družstvo, které první složí obrázek, získá bod. Další body mohou družstva získat po ukázání příslušného pokoje dle zadání. Stoupněte si tak, abyste pohodlně viděl(a) na oba obrázky družstev – zadejte anglicky místo v domě, družstva jej musí ukázat na svém obrázku: „Can you touch the (living room)?“ Přidělte a zapište bod za rychlejší správnou odpověď. Hrajte na kola, nakonec vyhodnoťte hru.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What rooms are there in the DVD clip?“ Které pokoje jsou v DVD klipu?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se znovu podívat na DVD.
„Show me the (kitchen), please!“ Ukažte mi (kuchyni), prosím!
„Look at the bedroom.“ Podívejte se na ložnici.
„Is it ok? No, where does this/it go?“ Je to v pořádku? Ne, kam to patří?
„It goes in the b-b-b… bathroom.“ Patří to do k-k-k… koupelny.
„Cross it out, please.“ Šrtněte to, prosím.
„Where is it?“ Kde je to?
„Yes, it is here.“ Ano, je to tady.
„Ok, let´s write the word ‚bathroom‘ here.“ Dobře, pojďme napsat slovo „koupelna“sem.
„Make two teams, please.“ Vytvořte dvě družstva, prosím.
„Can you touch the (living room)?“ Dokážete ukázat na (obývací pokoj)?

Návrat do:
06. Rooms (Pokoje)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012