6.3 Kam patří? (Where does it go?)
(06. Rooms (Pokoje))

Připojený soubor: level2-06.3.pdf

Téma: Pokoje (Rooms)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň procvičuje logický úsudek. Úkolem je najít a označit věci, které patří do určitých míst v domě dle diktátu lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2 nebo č. 9.
  • Pokud děti nesedí u stolu, požádejte je, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Ukažte dětem obrázky na pracovním listu a vysvětlete jim, že máte na pracovním listu spoustu předmětů, které byste měli společně správně zařadit do jednotlivých místností v domě.
  • Nyní rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Ukažte postupně na názvy místností a zeptejte se dětí, jestli by je někdo zvládl přečíst nahlas. Pokud si děti netroufají, přečtěte názvy místností za ně. Poté přejděte k obrázkům předmětů. Ukažte na první obrázek židle a zeptejte se dětí, kam si myslí, že předmět patří: „Where does this/it go?“ Opět jim zopakujte názvy místností a přitom ukazujte na jednotlivé názvy na pracovním listu. Pokud děti ihned neodpoví, napovězte: „It goes in the d-d-d…“ Doplňte mimikou (ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď), případně dopovězte: „… dining room, well done.“ Nebo anglicky zopakujte českou odpověď dětí. Poté připište příslušné číslo do okénka vedle předmětu: „Write number one here, please.“ Naznačte psaní číslice do okénka. Stejně pokračujte u všech předmětů na pracovním listu.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru „Grab it Fast“ (Rychle to popadni). Sedněte si do kruhu na zem: „Sit down, please.“ Doprostřed kruhu umístěte obrázkové karty s místnostmi, a to obrázky nahoru. Vždy zadejte jedno slovo a děti se snaží co nejrychleji z hromádky karet vybrat to správné. Ten, kdo popadne kartu nejdříve, dostává bod – zapisujte body a po určitém časovém úseku hru ukončete a vyhodnoťte.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Where does this/it go?“ Kam to patří?
„It goes in the d-d-d… dining room, well done!“ Patří to do j-j-j… jídelny, dobře!
„Write number one here, please.“ Napište, prosím, číslo jedna sem.
toothbrush and toothpaste, shower kartáček a pasta na zuby, sprcha
alarm clock, pillow, lamp budík, polštář, lampička
cooker, (cooking) pots, dustpan and brush sporák, hrnce, lopatka a smetáček
fork, knife, spoon, cup, plate vidlička, nůž, lžíce, hrneček, talíř
(watering) can konev

Návrat do:
06. Rooms (Pokoje)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012