6.2 Stejný nábytek (Identical Furniture)
(06. Rooms (Pokoje))

Připojený soubor: level2-06.2.pdf

Téma: Pokoje (Rooms)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, sada obrázových karet tématu Doma úrovně 1, pracovní list, tužky, případně pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň opakuje některá slovíčka tématu Doma z úrovně 1 a procvičuje postřeh. Úkolem je najít a zakroužkovat určité předměty dle diktátu lektora, následně pak ve dvou odlišných domech najít pět kusů stejného nábytku. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
  • Pokud děti nesedí u stolu, požádejte je, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Nejdříve představte celý obrázek dotazy a ukazováním na jednotlivé místnosti: „What is it?“, vždy zároveň ukazujte na pracovní list a připojte vhodnou mimiku (pokrčení ramen, jakože nevíte; ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď…). Odpověď vždy pozdržte a snažte se nejdříve napovědět: „It´s a l-l-l…“ Případně dopovězte: „Living room, yes, well done.“ Ptejte se na toto: bathroom, kitchen, dining room, bedroom.
  • Nyní přistupte k samotnému úkolu – zakroužkovat v domech předměty dle diktátu lektora: „Find the sofa, please.“ Předstírejte hledání pohovky, zastavte se na příslušném předmětu a naznačte kroužkování červenou pastelkou: „Circle the sofa red, please.“
  • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte celý postup hledání určitého kusu nábytku – viz výše. Stejně pokračujte u: table, chair, window, TV. Nejdříve plňte úkol s dětmi, postupně se můžete pokusit nechat děti pracovat samostatně a pouze zadávejte instrukce (předmět – barva).
  • Nyní vyzvěte děti, aby mezi zakroužkovanými předměty našly takové, které se vyskytují v obou domech – instrukci zadejte v češtině.
  • Správná odpověď – stejný nábytek v obou domech (z již zakroužkovaných): sofa, table, two chairs. Některé děti si určitě povšimnou, že i zrcadla jsou stejná, pak jim představte slovíčko „mirror“, a že též sprchové kouty jsou stejné – což jsou, pouze jsou zrcadlově obrácené.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi hru „Touch…“ (Dotkni se…). Rozmístěte obrázkové karty po místnosti na volně přístupná místa (na parapet, na poličku, na stůl, lze Patafixem upevnit na tabuli, okno apod.). Nechte děti pochodovat (běhat, skákat, hopsat) po místnosti (můžete pustit i CD nebo společně zpívat) a občas vykřikněte: „Touch the living room (bathroom…).“ Děti se snaží co nejrychleji dotknout příslušné karty a potom hned pokračují dál v chůzi (pohybu): „Walk/Run/Jump/Hop around the room, please.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a l-l-l… living room, yes, well done.“ To je o-o-o… obývací pokoj, ano, dobře.
„Find the sofa, please.“ Najděte pohovku, prosím.
„Circle the sofa red, please.“ Zakroužkujte pohovku červeně, prosím.
„Touch the (living room).“ Dotkněte se (obývacího pokoje).
„Walk/Run/Jump/Hop around the room, please.“ Choďte / běhejte / skákejte / hopsejte na jedné noze kolem místnosti, prosím.

Návrat do:
06. Rooms (Pokoje)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012