6.1 Stěhování (Moving in)
(06. Rooms (Pokoje))

Připojený soubor: level2-06.1.pdf

Téma: Pokoje (Rooms)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, tužky

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip „Rooms“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň procvičuje postřeh. Úkolem je kroužkovat nové kusy nábytku podle posloupnosti stěhování. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
 • Pokud děti nesedí u stolu, požádejte je, aby se usadily: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se česky, jestli si pamatují, o čem bylo, která místa v domě jim Steve ukázal. Případně můžete pložit i anglickou otázku: „What rooms are in the DVD clip?“, odpovědi naznačte a případně dokončete: „ l-l-l…living room, kitchen, garden…“
 • Pokuste se děti namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou za Stevem podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 6.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Nyní si slovíčka ještě jednou společně zopakujte – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Vysvětlete dětem úkol česky – Steve se stěhuje do svého nového domu (jako na DVD). Pamatujete? Pojďme zjistit, který nábytek si nosil do domu. Tyto čtyři domy nám ukazují, jak postupovalo jeho stěhování. Nyní ukažte dětem správné pořadí domů – první dům je již označený č. 1 (v kulatém okénku v podkroví), dům č. 2 je vpravo dole, dům č. 3 je vlevo nahoře a poslední dům, č. 4, je vlevo dole. Požádejte děti, aby čísla dopsaly do vyznačených políček: „Write the numbers here, please.“ Předveďte psaní číslice do okénka.
 • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte celý postup číslování domů od 1 do 4. Poté děti vyzvěte, aby se podívaly na domy č. 1 a 2 a zakroužkovaly, co je nového v ložnici: „Circle, what is new in the bedroom.“ Ověřte, zda všechny děti kroužkují ve správné místnosti, tj. porozuměly slovu „bedroom“. Pokud vidíte, že ne, daného žáka opravte: „No, no, no… in the bedroom.“
 • Když mají všichni dokončeno, pokračujte s instrukcemi pro další pokoj – obývací pokoj: „Circle what is new in the living room.“ Postupujte tímto způsobem pro další porovnávání jednotlivých domů – č. 3 a poté č. 4.
 • Nyní vyhodnoťte počet nových věcí v domech, tj. počet zakroužkovaných věcí: „How many new things are there in the bedroom if you look at house number 1 and number 2? Count with me – one, two…“
 • Správná odpověď – porovnáváme domy postupně od 1 po 4: dům č. 2. vpravo dole – two new things (bed, table); dům č. 3. vlevo nahoře – 4 new things (bed, table, chair, fridge); dům č. 4. vlevo dole – 6 new things (bed, table, chair, fridge, wardrobe, TV).

Něco navíc:

 • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru „Stand up if True“ (Stoupni si, pokud je to pravda). Sedněte si všichni na zem: „Sit down, please.“ Ukazujte obrázkové karty a komentujte je: „It´s a living room.“ Pokud se váš komentář shoduje s kartou, děti se musí postavit: „Stand up if true.“ A hned si zase sednou. Pokud se postaví v nesprávný okamžik, pouze situaci odlehčete: „Oops, wrong!“ Usmějte se. Případně můžete do hry vnést trochu soutěživosti – ti, kteří se spletou, dočasně nehrají do dalšího „popleteného“ komentáře.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What rooms are in the DVD clip?“ Které pokoje jsou v DVD klipu?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se znovu podívat na DVD.
„Write the numbers here, please.“ Napište čísla sem, prosím.
„Circle, what is new in the bedroom.“ Zakroužkujte, co je v ložnici nového.
„How many new things are there in the bedroom if you look at house number 1 and number 2?“ Kolik nových věcí je v ložnici pokud porovnáte domy č. 1 a 2?
„Count with me – one, two…“ Počítejte se mnou – jedna, dvě…
„It´s a living room.“ To je obývací pokoj.
„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Stand up if true.“ Postavte se, pokud je to pravda.
„Oops, wrong.“ Jejda, špatně.

Návrat do:
06. Rooms (Pokoje)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012