6.0 Nový domov (New Home)
(06. Rooms (Pokoje))

Téma: Pokoje (Rooms)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, 2 sady obrázkových karet (flashcards) daného tématu – tj. dva ks od každého obrázku

Shrnuti:

Příběhový DVD klip „The New Home“ představuje šest různých částí domu (zahrada, koupelna, ložnice, kuchyň, obývák, jídelna) a šest druhů vybavení domu (pohovka, lednice, šatník, vana, stůl, strom). Následně tato slovíčka zařazuje do jazykových struktur: Kam to patří? To patří do obýváku.: „Where does this go? This goes in the living room.“ Následně se v procvičovacím DVD klipu „Rooms“ k těmto novým jazykovým strukturám se vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra pak dále upevňuje nová slovíčka. Cílem hry je dotknout se co nejdříve obrázkové karty, která znázorňuje buď zadanou místnost domu, nebo obsahuje zadané zařízení domácnosti.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
 • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

 • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Co kdybychom si dnes pustili DVD? To jsem zvědav(á), co Steve a Maggie pro nás přichystali tentokrát! Pojďme to zjistit.: „Let´s watch the DVD!“
 • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy téma je zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kde se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Aha, dneska budeme mluvit o nábytku. Nebo anglicky: „So, today is about rooms.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, které jídlo se objeví v klipu: „What food is in the DVD clip?“ Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
 • Po zhlédnutí klipu se opět zeptejte: „What food is in the DVD clip?“, odpověď naznačte: „It´s an a-a-a…“, doplňte gesty a případně dokončete: „… apple, great!“
 • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

 • Pokračujte sledováním druhého klipu. Tentokrát klip zastavujte, opakujte otázky a úkoly od Steva, případně přidejte vlastní. V některých momentech klip zastavovat nemusíte, pouze gesty a mimikou naznačte změnu úkolu. Pomáhejte dětem plnit úkoly – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
 • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka /úkol od lektora Předpokládaná reakce Činnost lektora
1:2O Say it with me. Garden… Say with Steve – garden. Garden, garden… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
1:36 Let´s say it quietly.
Garden, garden… Nezastavujte DVD, naznačte dětem vhodným gestem (prst na pusu), aby opakovaly po Stevovi potichu. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
1:53 Say it with me. Kitchen… Say with Steve – kitchen. Kitchen, kitchen… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
2:05 Say it quietly.
Kitchen, kitchen… Nezastavujte DVD, naznačte dětem vhodným gestem (prst na pusu), aby opakovaly po Stevovi potichu. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
2:26 Say it with me. Dining room. Say with Steve – dining room. Dining room… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
2:40 Say it quietly.
Dining room… Nezastavujte DVD, naznačte dětem vhodným gestem (prst na pusu), aby opakovaly po Stevovi potichu. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
2:59 Say it with me. Living room. Say with Steve – living room. Living room… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
3:10 Quietly.
Living room… Nezastavujte DVD, naznačte dětem vhodným gestem (prst na pusu), aby opakovaly po Stevovi potichu. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
3:31 Say it with me. Bathroom. Say with Steve – bathroom. Bathroom… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
3:43 Say it quietly.
Bathroom… Nezastavujte DVD, naznačte dětem vhodným gestem (prst na pusu), aby opakovaly po Stevovi potichu. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
4:04 Say it with me. Bedroom. Say with Steve – bedroom. Bedroom… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
4:18 Say it quietly.
Bedroom… Nezastavujte DVD, naznačte dětem vhodným gestem (prst na pusu), aby opakovaly po Stevovi potichu. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
 • Pokud se dětem tento typ nácviku líbí, můžete jej znovu provést nyní sami: vezměte si obrázkové karty (flashcards), stoupněte si čelem k dětem, ukazujte postupně karty a vyzvěte je, aby opakovaly s vámi určitým způsobem: „Say with me loudly/quietly – garden…“, doplňte vhodnou mimikou (mávejte rukou na znamení hlasitého opakování, mírněte děti rukou nebo prstem na ústech na znamení smyslu tichého opakování).

Hra:

 • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru. Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Vyzvěte je, aby se postavily na jednu stranu místnosti – každé družstvo do jednoho rohu (aby se při běhu nesrazily): „Stand here, please.“ Na druhou stranu rozmístěte na viditelná stanoviště (magnetická tabule, polička, nástěnka, židle atd.) obrázkové karty znázorňující místnosti v domě tak, aby na ně děti pohodlně dosáhly a byly koncentrovány v protilehlých rozích místnosti (dbejte na to, aby se při dobíhání hráči nesráželi) – pro každé družstvo je třeba celé jedné sady karet (tj. dohromady potřebujete dvakrát 6 karet).
 • Nyní vysvětlete úkol – hraje se na kola, na trati je vždy pouze jeden zástupce z každého družstva, body se přidělují ihned. Vy určíte anglicky vždy jedno slovíčko (místnost), hráči přeběhnou místnost a dotknou se obrázkové karty, která ji znázorňuje. Bod získá to družstvo, jehož hráč ukázal na správnou kartu jako první – zapisujte body. V dalším kole určete jiné slovíčko, vybíhá jiný zástupce z každého družstva atd. Hru můžete hrát neomezeně dlouho, minimálně však tak dlouho, aby se vystřídali všichni hráči v běhu alespoň jedenkrát.
 • Hru odstartujte a určete místnost: „Living room – ready, steady, go!“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD!
„So, today is about rooms.“ Takže, dneska je to o pokojích.
„What food is in the DVD clip?“ Jaké jídlo je v klipu?
„It´s an a-a-a… apple, great!“ Je to j-j-j… jablko, skvěle!
„Say with Steve – (living room).“ Řekněte se Stevem – (obývák).
„Make two teams, please.“ Vytvořte dvě družstva, prosím.
„Stand here, please.“ Postavte se sem, prosím.
„Living room – ready, steady, go!“ Obývací pokoj – připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
06. Rooms (Pokoje)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012