1.7 Skákání po číslech (Jumping the Numbers)
(01. Numbers and Moving (Pohyb))

Připojený soubor: level2-01.7.pdf

Téma: Čísla (Numbers), Slovesa pohybu (Action Verbs)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) se slovesy pohybu, 10 kartiček (velikost A5 nebo A4) s nadepsanými číslicemi od 1 do 10 (připravte si před lekcí – napište jedno číslo na každou kartičku), pracovní list, tužky, pastelky (zelená, modrá, červená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje některá slovíčka tématu Oblečení – úroveň 1 – a Barvy. Zároveň procvičuje schopnost logického uvažování. Úkolem je dopsat číselné řady do kruhů. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1 nebo 3 a pak znovu zhlédněte příběhový DVD klip.
  • Pokud děti nesedí u stolu, požádejte je, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Nejdříve představte postavy na pracovním listu – postupně na ně ukazujte a ptejte se: „Who is it?“, odpověď nejprve jen napovězte: „It´s S-S-S…“ Vše doplňte vhodnou „řečí těla“ (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají), případně odpověď dokončete: „… Steve, yes, perfect!“ Připomeňte dětem, co se dělo v příběhovém DVD klipu, kde byl Steve v kouzelném pokoji „Magic Number Room“. Nyní pokračujte v dotazech a zároveň opakujte slovesa pohybu: „What´s Steve doing?“, ukazujte na první obrázek a odpovězte: „He´s walking on his hands.“, stejně pokračujte i u ostatních obrázků: „He´s jumping. He´s walking.“ Vždy se snažte zapojit mimiku a „řeč těla“ – tzn., naznačte chození po rukou, zaskákejte snožmo, předveďte chůzi.
  • Nyní se vraťte k prvnímu obrázku a pomalu ukazujte na číslovky v kruzích, začněte je předčítat, povzbuzujte děti, aby po vás opakovaly: „Say with me, two-three-four.“ Doplňte vhodnou „řečí těla“ (kývejte hlavou, pokyňte rukama atd.) a vyčkejte, zda některé děti číselnou řadu nedoplní samy, jinak pokračujte v číselné řadě: „ Five, six, seven.“
  • Nyní rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte celý postup počítání u prvního obrázku – viz výše. Stejně postupujte u ostatních obrázků.
  • Správná odpověď: 1. obrázek: two, three, four, five, six, seven; 2. obrázek: six, five, four, three, two, one; 3. obrázek: one, two, three, four, five, six, seven, eight.
  • Nakonec nechte děti obrázek vybarvit dle vašich instrukcí (TPR a zároveň opakování barev a oblečení): „Colour Steve (green), please. Colour the trousers/T-shirt/shoes (blue), please.“ Nebo: „Colour number (one) red, colour number (two) (purple), please.“ Zpočátku vždy současně ukazujte na pracovním listu správné místo k vybarvování a příslušnou pastelku, později pouze zadávejte instrukce a zdvihněte příslušnou pastelku, ale na pracovním listu již nic neukazujte.

Něco navíc:

  • Zahrajte si hru „Jump if True“ (Vyskoč, pokud je to pravda). Stoupněte si před děti, ukazujte kartičky s čísly a zároveň čísla říkejte. Jednou za čas však děti záměrně spleťte a ukažte jiné číslo, než které řeknete. Děti mají za úkol poskočit snožmo, pokud se napsané číslo shoduje s tím, co řeknete: „Jump, please.“ Kdo poskočí i v momentě, kdy ukážete jiné číslo, než které řeknete, ten vypadává ze hry do momentu dalšího záměrného zalhání. Po určité chvíli můžete změnit pohyb, který mají děti provádět – např. poskočit na jedné noze: „Hop, please.“ Nebo si mohou sednout na zem a zase vstát: „Sit down and stand up again, please.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is Steve doing (in the DVD clip)?“ Co Steve (v klipu) dělá?
„He is counting – one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.“ Počítá – jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset.
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se podívat na DVD ještě jednou.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It is S-S-S… Steve, yes, perfect!“ To je S-S-S… Steve, ano, skvěle!
„He´s walking on his hands.“ Jde po rukách.
„He´s jumping.“ Skáče.
„He´s walking.“ Jde.
„Say with me, two, three, four, five, six, seven.“ Říkejte se mnou, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm.
„Colour Steve (green), please.“ Vybarvěte Steva (zeleně), prosím.
„Colour the trousers/T-shirt/shoes (blue), please.“ Vybarvěte kalhoty/triko/boty (modře), prosím.
„Colour number (one) red, colour number (two) (purple), please.“ Vybarvěte číslo (jedna) červeně, vybarvěte číslo (dva) (fialově), prosím.
„Jump, please.“ Vyskočte snožmo, prosím.
„Hop, please.“ Poskočte na jedné noze, prosím.

Návrat do:
01. Numbers and Moving (Pohyb)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012