1.6 Sudoku (Sudoku)
(01. Numbers and Moving (Pohyb))

Připojený soubor: level2-01.6.pdf

Téma: Čísla (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

18 kartiček (velikost A5 nebo A4) s nadepsanými číslicemi od 1 do 9 (připravte si před lekcí – napište jedno číslo na každou kartičku, budete mít vždy dvě kartičky se stejným číslem), pracovní list, tužka

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň procvičuje logické myšlení. Úkolem je vepsat do připravené matice číselnou řadu od 1 do 9 tak, aby se žádné číslo neopakovalo ani v řádku a zároveň ani ve sloupci. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 3.
  • Pokud děti nesedí u stolu, požádejte je, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na řádek čísel v horní části listu: „What number is missing?“ Odpovězte: „I don´t know.“ Pokrčte rameny a přejíždějte tužkou po řádku čísel (předstírejte hledání), počítejte čísla v řádku: „One, two, three, …, eight! It´s eight!“, a napište číslo do řádku.
  • Nyní rozdejte pracovní listy dětem, dejte jim chvíli čas si je prohlédnout. (POZOR! Pokud chcete udržet pozornost dětí při zadávání úkolu, je nutné jim pracovní listy rozdat až nyní.)
  • Zopakujte svou otázku: „What number is missing?“ Ukazujte na řádek, počítejte čísla a vyzvěte děti, aby počítaly s vámi: „Count with me – one, two, …, eight.“ (Doplňte mimikou: souhlasné kývání hlavy atd.)
  • Stejným způsobem určete scházející číslo v malém čtverci: „What number is missing?“
  • Nyní přejděte k velkému čtverci – SUDOKU. Zeptejte se dětí, jestli znají sudoku: „Do you know (how to play) Sudoku? Let´s play!“ Nyní dětem vždy ukazujte na jeden tlustě obtažený čtverec a hledejte číslo, které schází: „What number is missing?“, případně to samé pro sloupec/řádek: „Look, what number is missing?“ Pokaždé ukažte na čísla v příslušném čtverci, sloupci i řádku a počítejte nahlas s dětmi: „Count with me – one, two, three…“

Něco navíc :

  • S dětmi můžete hrát jednoduché sudoku, které si lehce vytisknete z volně přístupných zdrojů na internetu – viz např. zde: http://www.omalovanky.xf.cz/index.php?pg=detske_sudoku.
  • Zahrajte si pohybovou hru: „Fruit Salad“ (Ovocný salát). Umístěte židle do kruhu (děti budou sedět čelem k sobě), na opěradla židlí viditelně připevněte karty s čísly (počtu židlí odpovídá počet dětí), děti se podívají na číslo jejich židličky a posadí se: „Sit down, please.“ Nyní vyvětlete hru: po zaznění určitých čísel se děti sedící na židlích označených těmito čísly zvednou a přemístí na jiné místo (nehledě na číslo tam umístěné). Vy se mezitím posadíte na jednu z uvolněných židlí, a tak na jedno dítě nezbude volná židle. Tento hráč přejímá vaši roli a musí určit čísla, která se budou přemisťovat v následujícím kole, přičemž se snaží sednout na uvolněné místo. Příklad zadání: „Five, six and one.“ Vždy musíte určit alepoň tři čísla, která si budou měnit místa. Jestliže máte více židlí s jedničkou, pak stačí např.: „Six and one.“ Pokud řeknete „Fruit salad“, zvednou se všechna čísla a vymění si místa. Případně můžete zůstat mimo hru (a mimo kruh), zadávat instrukce, ale pak musíte mít o jednu židli méně než počet hráčů a začínáte s jedním stojícím hráčem uprostřed kruhu.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„(Look.) What number is missing?“ (Podívejte.) Které číslo chybí?
„I don´t know.“ Nevím.
„One, two, three, …, eight! It´s eight!“ Jeden, dva, tři, …, osm! Je to osm!
„Count with me – one, two, …, eight.“ Počítejte se mnou – jeden, dva, …, osm.
„Do you know (how to play) Sudoku?“ Znáte sudoku?
„Let´s play!“ Pojďme si zahrát!

Návrat do:
01. Numbers and Moving (Pohyb)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012