1.5 Míče v tělocvičně (Balls in the Gym)
(01. Numbers and Moving (Pohyb))

Připojený soubor: level2-01.5.pdf

Téma: Čísla (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 kartiček (velikost A5 nebo A4) s nadepsanými číslicemi od 1 do 6 (připravte si před lekcí – napište jedno číslo na každou kartičku), pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), barevné míčky (případně víčka od PET lahví nebo malé barevné papírky)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je najít a spočítat všechny druhy míčů na obrázku, správná čísla poté zapsat do pracovního listu a následně je vybarvovat dle zadání. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 3.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Představte dětem obrázek pokud možno v angličtině – ukažte na postavu: „Who is it?“ a pokud je to nutné, pak napřed napovězte: „It´s S-S-S…“, zapojte vhodnou „řeč těla“ (dejte si ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď, kývejte hlavou apod.), případně doplňte: „… Steve.“
  • Vysvětlete dětem, co budou dělat (zároveň ukazujte na pracovním listu) – Někdo nechal v tělocvičně ohromný nepořádek a Steve se jej snaží uklidit. Pomůžeme mu?: „Let´s help Steve count the balls.“ Vyberte jeden druh míčů a počítejte, vyzvěte děti, aby počítaly s vámi: „Count with me, one – two – three, three footballs.“ Naznačte zapisování číslice do příslušného čtverečku na spodním okraji pracovního listu: „Write the number here, please.“
  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Opět držte svůj pracovní list před sebou a ukazujte na něm jednotlivé míče v odpovědní části (dolní části) listu: „How many volleyballs (are there) in the gym?“ Vždy vyzvěte děti, aby počítaly s vámi: „Count with me…“ Také naznačte tužkou, že píšete do čtverečku. Postup opakujte i u ostatních míčů.
  • Správné odpovědi: 4 volleyballs, 3 footballs, 2 basketballs, 5 tennisballs, 2 golfballs.
  • Pokračujte dalším úkolem – vybarvit určitý počet míčů dle zadání. Přiměřeným tempem diktujte dětem barvy, počty a druhy míčů, které mají vybarvovat dle vlastního výběru – příklad diktátu: „Colour two volleyballs red, two volleyballs green, one football blue, two footballs purple, one basketball yellow, one basketball purple…“ Nejdříve dětem vždy ukažte příslušnou pastelkou míče, které mají vybarvovat, po třetím zadání pak již ukazujte příslušnou pastelkou pouze typ míče (např. na odpovědní části) tak, aby děti procvičily počty samostatně.
  • Nakonec vyzvěte děti, aby si spočítaly počty míčů vybarvených stejnou barvou: „ How many red (blue…) balls are there?“ Řešení – (viz.) dle vašeho zadání předchozího úkolu.

Něco navíc:

  • Zahrajte si hru: rozházejte barevné míčky (víčka od PET lahví nebo malé barevné papírky) po místnosti a nechte děti sbírat určité počty různě barevných míčků dle vašeho zadání: „Bring me two red/six blue…“ Hru můžete uspořádat jako soutěž družstev: „Make teams, please.“ Družstvům přidělujte max. dva body na jedno kolo – vždy za správný počet a za správné barvy.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„Who is it?“ „It´s S-S-S… Steve.“ Kdo je to? To je S-S-S… Steve.
„Let´s help Steve count the balls.“ Pojďme Stevovi pomoci spočítat míče.
„Count with me, one, two, three, three footballs.“ Počítejte se mnou, jeden, dva, tři, tři fotbalové míče.
„Write the number here, please.“ Napište číslo sem, prosím.
„How many volleyballs (are there) in the gym?“ Kolik je v tělocvičně volejbalových míčů?
„Colour two volleyballs red, two voleyballs green, one football blue, two footballs purple, one basketball yellow, one basketball purple…“ Vybarvěte dva volejbalové míče červeně, dva volejbalové míče zeleně, jeden fotbalový míč modře, dva fotbalové míče fialově, jeden basketbalový míč žlutě, jeden basketbalový míč fialově…
„How many red (blue…) balls are there?“ Kolik je tam červených (modrých…) míčů?
„Bring me two red/six blue…“ Přineste mi dva červené / šest modrých…
„Make teams, please.“ Vytvořte družstva, prosím.

Návrat do:
01. Numbers and Moving (Pohyb)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012