1.4 Schovaná čísla (Hidden Numbers)
(01. Numbers and Moving (Pohyb))

Připojený soubor: level2-01.4.pdf

Téma: Čísla (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 kartiček (velikost A5 nebo A6) s nadepsanými číslicemi od 1 do 6 (připravte si před lekcí – napište jedno číslo na každou kartičku), pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list opakuje a procvičuje slovíčka z úrovně 1 a navíc procvičuje postřeh. Úkolem je nalézt v obrázku schovaná čísla a vybarvit je dle instrukcí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
  • Pokud děti nesedí u stolu, požádejte je, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na Steva a zeptejte se: „Who is it?“ Buď pochvalte děti za jejich samostatnou odpověď: „Yes, well done/Great!“, nebo s odpovědí pomozte: „It´s S-S-S…“, vyčkejte a povzbuďte vhodnou „řečí těla“ (např. ruku k uchu, jakože neslyšíte), případně dokončete: „… Steve.“
  • Vysvětlete dětem, co budou dělat a zároveň ukazujte na pracovním listu – V tomto pokoji jsou schovaná čísla, najdeme je a vybarvíme, jak vám řeknu.: „The numbers one to six are somewhere in this room. Let´s find them and colour them.“ Předveďte příklad – předstírejte hledání (jezděte tužkou po obrázku a zastavte se u jednoho čísla) a zeptejte se: „What is this?“ Pokud je to nutné, odpověď napovězte a případně doplňte: „It´s number t-t-t… two, well done!“
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Opět držte svůj pracovní list před sebou a ukazujte na něm: „Where is number (one)?“ Vždy předstírejte hledání: „Yes, it´s here.“ A pokračujte v zadání úkolu: „Take (a red) pencil and colour number (one).“ A stejným způsobem pokračujte s ostatními čísly – zpočátku vždy ukazujte na listu a hledejte s dětmi, poslední tři čísla můžete nechat děti najít samostatně, pouze se na čísla zeptejte: „Where is number…?“ Stejným způsobem postupujte i u zadávání barev pastelek – nejdříve je současně určujte a ukazujte, posléze pouze zadávejte barvu.
  • Správné odpovědi: 1 se skrývá v deštníku na obrázku, 2 v květině na poličce, 3 ve dvou tenisových míčcích na zemi, 4 na fotbalovém dresu na zemi, 5 v lampičce na nočním stolku, 6 v pružině na dveřích.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi hru „Treasure Hunt“ (Hledání pokladu). Požádejte je, aby se otočily čelem ke zdi a případně i zavřely oči: „Turn around and close your eyes, please.“ Nyní po místnosti rychle schovejte kartičky s čísly, eventuálně i obrázkové karty jiných témat. Požádejte děti, aby se otočily a vysvětlete jim úkol: „Open your eyes and turn around again, please.“ Úkol: najít co možná nejvíce kartiček s čísly (případně s jiným tématem – můžete využít k opakování témat úrovně 1): „Find the cards, please.“ Vyhraje ten, kdo najde nejvíce kartiček. Hru můžete pojmout jako soutěž družstev: „Make teams, please.“

Varianta:

  • Zahrajte si znovu hru „Treasure Hunt“ s trochu jinými pravidly. Požádejte děti, aby našly konkrétní kartu s číslem, např.: „Bring me number five, please.“ Pokud najdou jinou kartu, nechají ji ležet, ale pamatují si pro další kola, kde karta ležela. Budou tak ve výhodě, až je o tuto kartu požádáme. Pokud někdo z hráčů přinese špatnou kartu (s jiným číslem, než o jaké jsme je požádali), vynechá jedno kolo hry.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Prosím, sedněte si.
„Who is it?“ Kdo je to?
„Yes, well done! / Great!“ Ano, dobře! / Skvěle!
„It´s S-S-S… Steve.“ To je S-S-S… Steve.
„There are hidden numbers in this room.“ V této místnosti jsou schovaná čísla.
„Let´s find them and colour them.“ Pojďme je najít a vybarvit.
„What is this?“ Co je to?
„It´s number t-t-t… two, well done!“ To je číslo d-d-d… dvě, dobře!
„Where is number (one)?“ Kde je číslo (jedna)?
„Yes, it´s here.“ Ano, je tady.
„Take (red) pencil and colour number (one).“ Vezměte si (červenou) pastelku a vybarvěte číslo (jedna).
„Turn around and close your eyes, please.“ Otočte se a zavřete oči, prosím.
„Open your eyes and turn around again, please.“ Otevřete oči a otočte se, prosím.
„Find the cards, please.“ Najděte karty, prosím.
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.
„Bring me number five, please.“ Přineste mi číslo pět, prosím.

Návrat do:
01. Numbers and Moving (Pohyb)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012