1.1 Ahoj Steve a Maggie (Hello Steve and Maggie)
(01. Numbers and Moving (Pohyb))

Připojený soubor: level2-01.1.pdf

Téma: Barvy (Colours)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, obrázkové karty (flashcards) s barvami, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), navíc 2–3 kopie pracovního listu (dle počtu dětí – jeden list asi pro čtyři děti, dopředu si dokreslete obrázek a libovolně rozstřihejte – tím vzniknou puzzle)

Shrnuti:

p>Procvičovací DVD klip „Count to 10“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list opakuje barvy pomocí techniky TPR zároveň procvičuje jemnou motoriku. Úkolem je dokončit a vybarvit obrázek dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu. Týmová pohybová hra pak procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu pomocí technik TPR.  

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1 pro zopakování barev.
 • Požádejte děti, aby se usadily u stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se česky, jestli si pamatují, o čem bylo a co v něm Steve dělá. Případně můžete položit i anglickou otázku: „What is Steve doing in the DVD clip?“ Odpovědi naznačte a případně dokončete: „He is counting – one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.“
 • Pokuste se je namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou podívat do kouzelné místnosti a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 1.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Nyní si slovíčka ještě jednou zopakujte společně – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.

Pracovní list:

 • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ptejte se dětí a zároveň ukazujte na obrázek: „Who´s this?“ Odpověď pouze napovězte a vyčkejte, zda děti odpoví samy: „It´s S-S-S…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (přiložte ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď atd.), případně dokončete odpověď: „… Steve, well done.“ Stejným způsobem představte i Maggie. Pokračujte zadáním úkolu, zvedněte žlutou pastelku a naznačte pastelkou, kde mají děti obtahovat obrázek: „Take a yellow pencil and colour here.“
 • Nyní rozdejte dětem pracovní listy a dejte jim chvilku, aby si je prohlédly. (POZOR! Aby děti vnímaly zadání úkolu, je potřeba rozdat jim pracovní listy až nyní.)
 • Opět si držte pracovní list před sebou tak, aby na něj děti dobře viděly a znovu je vyzvěte, aby si vybraly žlutou pastelku a obtáhly patřičnou část obrázku (naznačte pastelkou, kde mají děti obtahovat obrázek): „Take a yellow pencil and colour here.“
 • Stejným způsobem pak pokračujte i pro ostatní barvy a části obrázku: Ok, take a red pencil and colour here.“ Zvedněte červenou pastelku a opět naznačte na obrázku. U prvních dvou pastelek určete barvu a zároveň je ukažte, další tři pouze určete a jen ukažte prstem místo, kde je třeba obrázek dokreslit – nechte děti vybrat správnou pastelku samostatně.
 • Nyní vyzvěte děti, aby na druhou stranu pracovního listu namalovaly sebe se Stevem a Maggie: „Draw a picture of you/yourself, Steve and Maggie.“ Otočením listu naznačte místo, kam mají obrázek nakreslit. Pokud děti umí napsat své jméno, požádejte je, aby ho na obrázek dopsaly také. Dejte dětem dostatek času na kreslení, poté obrázky od dětí vyberte a anonymně ukazujte všem a ptejte se: „Who´s this?“ „What colour is it?“, zároveň ukazujte na obrázky. Odpovědi vždy napovídejte: „It´s S-S-S… Steve, well done. It´s r-r-r… red. It´s P-P-P… Petra…“ Svůj projev doplňujte vhodnou „řečí těla“. Nakonec dětem pracovní listy vraťte.

Něco navíc:

 • Zahrajte si s dětmi soutěž ve skládání puzzle. Rozdělte děti do družstev asi po čtyřech: „Make teams (of four), please.“ Vysvětlete, že děti v družstvech budou skládat rozstřihané obrázky jako puzzle: „Put the picture together.“ Názorně ukažte skládání jedné sady puzzle (rozstřihaný pracovní list). Rozdejte do družtev po jedné sadě puzzle a odstartujte závod: „Ready, steady, go!“
 • Podobně můžete rozstřihat i obrázek z časopisu, případně nechat střihat i děti v rámci kroužku.
 • Hru můžete pojmout i pohybově – dílky puzzle umístěte do jiné části místnosti, děti si musí pro jednotlivé dílky běhat, vždy pouze po jednom zástupci z družstva.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who´s this?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve, well done.“ To je S-S-S… Steve, dobře.
„Take a yellow (red/green/blue/purple/orange) pencil and colour here.“ Vezměte žlutou (červenou/zelenou/modrou/fialovou/oranžovou) pastelku a vybarvěte zde.
„Draw a picture of you/yourself, Steve and Maggie.“ Nakreslete obrázek sebe, Steva a Maggie.
„What colour is it?“ Jaká je to barva?
„It´s r-r-r… red.“ To je č-č-č… červená.
„Make teams (of four), please.“ Vytvořte družstva (po čtyřech), prosím.
„Put the picture together.“ Složte obrázek.
„Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
01. Numbers and Moving (Pohyb)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012