1.0 Kouzelná místnost s čísly (Magic Number Room)
(01. Numbers and Moving (Pohyb))

Téma: Slovesa pohybu (Action verbs), Číslovky (Numbers)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) se slovesy pohybu, 10 kartiček (velikost A5 nebo A4) s nadepsanými číslicemi od 1 do 10 (připravte si před hodinou – napište jedno číslo na každou kartičku)  

Shrnuti:

Příběhový DVD klip „Magic Number Room“ opakuje základní číslovky 1–6 a číselnou řadu doplňuje o další číslovky 7–10. Následně se v procvičovacím DVD klipu „Count to 10“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra pak procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu pomocí technik TPR.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

  • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Pojďme si dneska pustit video! To jsem zvědavý/á, co pro nás Steve a Maggie přichystali tentokrát! Pojďme to zjistit!: „Let´s watch the DVD!“
  • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy téma je zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kdy se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Tak to vypadá, že dneska se dozvíme, jak anglicky počítat. Nebo anglicky: „So, today is about numbers.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, jaké barvy se objeví v kouzelném pokoji: „What colours can you see in the Magic Number Room?“ Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
  • Po skončení příběhu položte otázku znovu – viz výše. Odpověď: yellow (žlutá).
  • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

  • Pokračujte sledováním druhého klipu. Pokud se děti na klip soustředí, nechte je pouze sledovat. Pokud ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete tentokrát klip zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Steva, případně přidat vlastní. Pomáhejte dětem úkoly plnit – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
  • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
ch, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):

Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka / úkol od lektora Předpokládaná reakce Činnost lektora
1:35 Let´s count them. Count with Steve. One, two… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby se Stevem počítaly míče. Pusťte DVD. Můžete počítat nahlas s dětmi a Stevem.
2:30 What number is this?
Eight. Zastavte DVD a povzbuďte děti, aby řekly Stevovi, které číslo má v ruce – zopakujte Stevovu otázku. Pusťte DVD a ověřte si odpověď.
2:51 What number is this?
Four. Zastavte DVD a povzbuďte děti, aby řekly Stevovi, které číslo má v ruce – zopakujte Stevovu otázku. Pusťte DVD a ověřte si odpověď.<
3:08 What number is this?
Seven. Zastavte DVD a povzbuďte děti, aby řekly Stevovi, které číslo má v ruce – zopakujte Stevovu otázku. Pusťte DVD a ověřte si odpověď.

Hra:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru vycházející z DVD klipu. Viděli jsme Steva různě se pohybovat po „Magic Number Room a zkusíme to s dětmi také. Zopakujeme zároveň slovesa z úrovně 1 (run, walk, jump, hop, sit down, stand up). Dávejte dětem instrukce, jakým způsobem se mají po místnosti pohybovat: „Please, hop. Please, jump.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD.
„So, today is about numbers.“ Takže dnešek je o číslech.
„What colours can you see in the Magic Number Room?“ Jaké barvy vidíte v Kouzelné místnosti s čísly?
„Count with Steve.“ Počítejte se Stevem.
„Please, hop.“ Skákejte na jedné noze, prosím.
„Please, jump.“ Skákejte snožmo, prosím.

Návrat do:
01. Numbers and Moving (Pohyb)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012