1.8 Sportovní Puzzle (Sport Puzzle)
(01. Numbers and Moving (Pohyb))

Připojený soubor: 1.8.pdf

Téma: Slovesa (Verbs)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) s pohybovými slovesy, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost pohybových sloves vyjadřujících sportovní aktivity a zároveň opakuje základní barvy. Úkolem je najít jednotlivé části skládanky, navzájem je spojit příslušnou pastelkou a poté je správně pojmenovat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme hru č. 4 – zařazujte různá pohybová slovesa z úrovně 1 a říkejte: „Follow me, please. Jump. Run. Walk. Hop. Sit down, Stand up.“ V rámci této aktivity můžete zařadit i jiné téma, například zvířata: „Be a cat, dog, fish, spider, snake.” a podobně.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 6. Hru můžete obměnit a hrát „Please Game“ – pokud za příkazem použijete slovíčko „please“, děti aktivitu mají provést s vámi, pokud slovíčko neřeknete, mají zůstat bez hnutí. Pokud děti udělají chybu, můžete rozdávat pouze trestné body místo vypadávání ze hry.
 • Nyní požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Nejdříve si s dětmi zopakujte základní barvy. Rozdejte jim pastelky a dávejte příkazy: „Show me red/green/blue/yellow.“
 • Nyní se postavte tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukazujte postupně na některé obrázky a snažte se společně s dětmi odhadnout, jaké sloveso je na obrázku znázorněno. Ptejte se: „What is he doing?“ Vyčkejte, a pokud děti neodpoví, pomozte: „He is h-h-h…“, vyčkejte a případně větu dokončete: „He is hitting (the ball).“ Vyzvěte děti, aby větu opakovaly po vás: „Say with me – he is hitting (the ball).“
 • Stejně pokračujte i s ostatními obrázky.
 • Nyní ukažte dětem postup vypracování úkolu na prvním příkladu. Modrou pastelkou ukažte na dané sloveso (hit) a pak na příslušný obrázek, opět se zeptejte: „What is he doing?“ a odpovězte: „He is hitting (the ball).“ a předstírejte, že hledáte jeho druhou část: „Look here. Where is the other part?“ Naznačte spojení nalezených částí obrázku modrou pastelkou.
 • Nyní rozdejte pracovní listy a příslušné pastelky.
 • Společně se pak vraťte k obrázku, který jste použil/a jako příklad a postup opakujte i s ostatními obrázky. Vždy dejte dětem dost času na najití příslušných částí obrázku a vypracování úkolu.
 • Nakonec si společně jednotlivá slovesa opět řekněte a ukažte.

Něco navíc:

 • Slovesa využijte k soutěži družstev. Přidejte i další pohybová slovesa, např. z první úrovně (walk, run, hop, jump, sit down, stand up). Jednotlivá družstva vždy vyšlou svého zástupce (případně dva zástupce), který má (kteří mají) beze slov pantomimou předvést vámi zadané sloveso. Jeho (jejich) tým pak musí dané sloveso uhodnout. Za správně předvedené sloveso získá družstvo bod stejně jako za správně uhodnuté.
 • Slovesa můžete procvičit i tichou poštou, kdy si v řadě za sebou děti „posílají“ potichu slovo a poslední v řadě sloveso řekne i předvede. Stejným způsobem můžete slovo „posílat“ pantomimou: děti stojí v řadě za sebou a vždy se na poklepání na rameno otočí pouze jeden předcházející spoluhráč v řadě, tomu hráč beze slov předvede sloveso a ten jej stejným způsobem předá dál. Poslední hráč pak musí slovo předvést a zároveň říci.

Potřebné fráze:

„Follow me, please. Jump. Run. Walk. Hop. Sit down. Stand up.“ Pojďte za mnou. Skákejte. Běžte. Jděte. Hopsejte na jedné noze. Sedněte si. Postavte se.
„Be a cat, dog, fish, spider, snake.” Buďte kočkou, psem, rybou, pavoukem, hadem.
„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Show me red/green/blue/yellow.“ Ukažte mi červenou/zelenou/modrou/žlutou.
„What is he doing?“ Co dělá?
„He is hitting (the ball).“ On odráží (míč).
„Say with me.” Říkejte se mnou.
„Look here. Where is the other part?“ Podívejte se sem. Kde je druhá část?

Návrat do:
01. Numbers and Moving (Pohyb)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012