5.8 Podívej, co mám! (Look, what I have!)
(05. More Toys (Hračky))

Připojený soubor: level2-05.8.pdf

Téma: Hračky (More Toys), barvy (Colours), číslovky (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s hračkami/sportovními potřebami, pracovní list, tužky, případně pastelky, případně kopie obrázkových karet (min 5 od každého obrázku)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se hraček (skateboard, bike, scooter, Frisbee, in-line skates, computer = skateboard, kolo, koloběžka, Frisbee, kolečkové brusle, počítač), případně můžete opakovat a procvičit barvy a číslovky. Úkolem je zjistit, jak pokračuje obrázková řada a dokreslit příslušný obrázek. Řady obrázků představují hračky, které patří jednotlivým dětem na pracovním listu. Doporučujeme proto nechat děti obrázky vybarvit a poté je společně můžete popisovat za pomoci vazeb ‘She‘s got a (green) scooter, a (red) skateboard, a (blue) skateboard…).’ nebo ‘It’s a (green) scooter, a (red) skateboard, a (blue) skateboard…).’ Nakonec si společně můžete určit počet jednotlivých druhů hraček (‘How many skateboards has she got? She’s got 6 skateboards).’ Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm Up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm up č. 2. Můžete použít různé příkazy včetně „Ride a scooter/skateboard…“.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1. Popis obrázků můžete doplňovat fyzickým předváděním používání jednotlivých věcí (např. jízda na koloběžce/bruslích, práce na počítači apod.)
 • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Nejprve v rychlosti zopakujte jednotlivé názvy – v rychlém tempu (které můžete měnit) ukazujte na náhodně vybrané obrázky a ptejte se:: „What is it?“, vyčkejte a případně pomozte: „It’s a s-s-s skateboard.“ Po chvíli zkuste nechat děti odpovídat samostatně.
 • V dalším kroku dětem ukažte na svém pracovním listu, jak s ním mají pracovat. Ukažte tužkou na první řádek obrázků a na postavu na jejím konci. Můžete si vymyslet jméno, například Ema. Zeptejte se Emy: „What have you got, (Ema)?“ a změněným hlasem začněte odpovídat a současně ukazovat na obrázky v řadě. Vždy se nejprve chvíli odmlčte a dejte prostor dětem dokončit odpověď, případně zpočátku odpovězte sami a nechte je zopakovat odpověď s vámi: „I’ve got a s-s-s. Scooter.“ „Say with me. What have you got? I’ve got a scooter.“ Stejným způsobem projděte celou řadu až k prázdnému políčku a poté, co společně zjistíte, jaký předmět následuje, naznačte, že jej kreslíte do políčka: „Draw it here.“
 • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).
 • Společně s dětmi začněte plnit úkol stejným způsobem, jaký jste jim ukázal/a výše. Postupně ukazujte vždy na všechny obrázky v řadě, ptejte se a pomáhejte s odpovědí až dojdete k prázdnému políčku. Poté, co společně určíte předmět, dejte dětem čas jej nakreslit.
 • Stejným způsobem postupujte i u ostatních řádků s tím, že podle pokročilosti a šikovnosti dětí je můžete nechat poslední 1-2 řádky vypracovat samostatně a poté celé řádky pojmenovat.
 • Nakonec můžete společně spočítat jednotlivé hračky postav nebo dohromady na stránce: „Let’s count. One-two…“

Něco navíc:

 • Zahrajte si variantu hry ‘Flashcard Hunt’: Dopředu nakopírujte obrázkové karty – asi 5 od každého obrázku. Papírky s obrázkem přehněte a před lekcí poschovávejte po místnosti tak, aby nebyly vidět příliš na první pohled. Nyní rozdělte děti do týmů (2-4 týmy) a vysvětlete pravidla hry: každý tým má své místo/domeček (může to být například krabice od bot nebo taška apod.) do které si bude nosit své úlovky. Po signálu se všichni hráči rozejdou po místnosti a snaží se najít papírky s obrázky. Hráč, který najde papírek, jej ihned odnese do svého domečku, nesmí ulovit více jak jeden při stejném lovu: „This is your home. Go around the room and find a picture. Take it back home.” Po ulovení všech obrázků/papírků si je týmy rozbalí a mohou za každý získat bod, pokud správně utvoří věty: „I/We have got…“
 • Hru můžete obměnit:
  A. každý tým má obrázky pouze na papírcích vlastní barvy – musíte mít dostatek barevných papírů, pro každý tým jedna barva: „You are (blue) team. Collect/Pick only your colour.”
  B. na lovu může být vždy pouze jeden člen týmu. Až když se vrátí, smí odejít jiný člen. Ostatní členové týmu mu mohou při lovu radit. „Take turns. Only one player can hunt at a time.”

Potřebné fráze:

Ride a scooter/skateboard…” Jeďte na koloběžce/skateboardu…
Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
What is it?” Co je to?
It’s a s-s-s skateboard.” To je s-s-s skateboard.
What have you got, (Ema)?” Co máš, (Emo)?
I’ve got a s-s-s. Scooter.” Já mám k-k-k. Koloběžku.
Say with me. What have you got? I’ve got a scooter.” Říkejte se mnou. Co máš? Mám koloběžku.
Draw it here.” Nakreslete to zde.
This is your home. Go around the room and find a picture. Take it back home.” Toto je tvůj/váš domeček. Choďte po místnosti a hledejte obrázek. Doneste si jej do domečku.
„I/We have got…“ Já mám/My máme…
You are (blue) team. Collect/Pick only your colour.” Vy jste (modrý) tým. Sbírejte pouze vaší barvu.
Take turns.” Střídejte se.
Only one player can hunt at a time.” Pouze jeden hráč může lovit.
Let’s count. One-two…“ Pojďme počítat. Jedna-dva…
Well done!/Good job!“ Výborně!

Návrat do:
05. More Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012