5.4 Dovnitř nebo ven? (Inside or Outside?)
(05. More Toys (Hračky))

Připojený soubor: level2-05.4.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

dvě sady obrázkových karet daného tématu (flashcards) úrovně 1 a dvě sady karet daného tématu úrovně 2, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list opakuje slovíčka daného tématu úrovně 1 a procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu úrovně 2. Dále nacvičuje schopnost logického uvažování a zařazování slov do skupin. Úkolem je roztřídit hračky dle místa použití a zakroužkovat je barevně dle diktátu a příslušného prostředí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 7.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 9.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Postupně ukazujte na listu na dvě prostředí (zahrada a místnost) a popište je dětem: „This is a garden and this is a room.“ Pokračujte výzvou, aby děti u každého prostředí obtáhly rámeček jinou barvou: „Draw a blue line around the room. Draw an orange line around the garden.“ Zároveň naznačte příslušnými pastelkami obtahování rámečku obrázků.
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte instrukce: „Draw a blue line around the room. Draw an orange line around the garden.“
  • Nyní ukažte na pár již známých hraček (z úrovně 1) a zeptejte se: „What is this?“ Odpověď nejdříve napovězte: „It´s a d-d-d…“, doplňte vhodnu mimikou (dejte si ruku k uchu, jakože špatně slyšíte odpověď), případně odpověď dokončete: „… doll, well done!“, stejně pokračujte např. u: dinosaur, teddy bear, car.
  • Přejděte k zadání úkolu – ukažte na obrázek místnoti a zeptejte se: „What toys do you play with in the room?“ Doplňte vhodnou mimikou (pokrčte rameny, rozhoďte rukama…) a předstírejte, že hledáte vhodné hračky. Zastavte se např. u panenky a vyzvěte děti, aby panenku zakroužkovaly modře (případně jinou barvou, kterou jste zvolili pro rámeček pokoje): „Circle the doll blue.“ Naznačte modrou pastelkou. Opět hledejte další hračku a zakroužkujte. Potom se můžete zeptat naopak na zahradu a opět kroužkovat pro změnu oranžově.
  • Správné odpovědi (některé hračky mohou být jak doma, tak venku – můžete s dětmi o tom diskutovat): In the room – doll, car, teddy bear, train, dinosaur, computer; In the garden – Frisbee, scooter, skateboard, bike, in-line skates, ball.

Něco navíc:

  • Zahrajte si soutěž družstev – rozdělte děti na dvě družstva: „Make two teams (of 5), please.“ Přidělte každému družstvu sadu obrázkových karet daných témat. Stoupněte si před děti a vždy řekněte jedno slovo. Děti mají co nejrychleji zvednout nad hlavu příslušnou kartu se slovem. Rychlejší družstvo získává vždy bod. Body zapisujte hned po příslušném kole. Hru můžete opakovat libovolně dlouho, můžete ji hrát také s jednotlivci či bez rozdělení do družstev.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„This is a garden and this is a room.“ Toto je zahrada a toto je pokoj.
„Draw a blue line around the room.“ Nakreslete modrou čáru kolem pokoje.
„Draw an orange line around the garden.“ Nakreslete oranžovou čáru kolem zahrady.
This (scooter) is diffrent / wrong. Tato (koloběžka) je jiná / špatně.
„What is this?“ Co je to?
„It´s a d-d-d… doll, well done!“ To je p-p-p… panenka, výborně!
„What toys do you play with in the room/garden?“ S jakými hračkami si hrajete v pokoji / na zahradě?
„Circle the doll blue.“ Zakroužkujte panenku modře.
„Make two teams (of 5), please.“ Vytvořte dvě družstva (po pěti), prosím.

Návrat do:
05. More Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012