5.3 Řady hraček (Lines of Toys)
(05. More Toys (Hračky))

Připojený soubor: level2-05.3.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, tužka, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a nacvičuje schopnost logického uvažování a postřeh. Úkolem je najít v řadě věcí stejného druhu tu, která se něčím odlišuje a zakroužkovat ji. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Ukažte na první řádek předmětů a položte otázku: „What are they? They are scooters.“ Pokračujte další otázkou: „Are they the same?“, dotaz doplňte mimikou (rozhoďte ruce, pokrčte rameny, podrbejte se na hlavě…), ukazujte na předměty a zastavte se na posledním: „This scooter is different/wrong.“ A tužkou/prstem naznačte zakroužkování předmětu: „Circle it, please.“
  • Nyní rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte dotaz: „What are they? Are they the same?“ Opět ukazujte na jednotlivé předměty v prvním řádku a nakonec naznačte zakroužkování. Stejným způsobem pokračujte i u dalšího řádku, který vyberte náhodně. Děti tak budou muset udržet pozornost. Dle individuálních schopností vaší skupinky nechte děti pracovat na zbytku úkolu samostatně. Můžete tento zbytek pracovního listu pojmout i jako soutěž, kdo najde odlišný předmět pro každý řádek jako první. Procházejte mezi dětmi, pomáhejte a kontrolujte správnost provedení úkolu.
  • Nakonec si správné odpovědi společně ověřte: opět stůjte čelem k dětem, pracovní list držte před sebou a opakujte předchozí postup (otázka…).
  • Řešení: 1. řádek – poslední koloběžka, 2. řádek – předposlední frisbee, 3. řádek – druhé kolo, 4. řádek – třetí brusle, 5. řádek – druhý počítač, 6. řádek – předposlední skateboard.
  • Nakonec si obrázky děti vybarví dle vašeho diktátu: „Colour (two) Frisbees red, please.“ Barvu a počet vybarvovaných hraček zadejte libovolně, avšak nezadávejte vybarvovat vždy celou skupinu hraček jednou barvou, ale např.: „Colour two Frisbees red and two Frisbees blue.“ Nato můžete navázat dalším procvičováním počítání: „Count the red toys.“
  • Poté můžete pracovní listy vybrat a postupně je ukazujte všem. Ukažte na pracovním listu např. na dva červené lítající talíře a zeptejte se: „What are they? Vyzveme děti, aby odpovídaly celou větou, pokud je to v jejich možnostech: „They are yellow Frisbees.“ Pokud to děti nezvládnou, můžete odpovídat za ně a jazykovou strukturu tak pouze procvičovat.

Něco navíc:

  • Pro hlubší procvičení slovíček si s dětmi zahrajte hru „Touch…“ (Dotkni se…). Rozmístěte obrázkové karty (flashcards) po místnosti a nechte děti chodit kolem místnosti (můžete pustit písničku nebo společně zpívat). Na povel se děti musí co nejrychleji dotknout daného slovíčka: „Touch the skateboard.“ Poté se opět vrátí k chůzi.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What are they?“ Co jsou to?
„They are scooters.“ To jsou koloběžky.
„Are they the same?“ Jsou stejné?
„This (scooter) is different/wrong.“ Tato (koloběžka) je jiná/špatně.
„Circle it, please.“ Zakroužkujte to, prosím.
„Colour (two) Frisbees red, please.“ Vybarvěte (2) létající talíře červeně, prosím.
„Count the red toys.“ Spočítejte červené hračky.
„Touch the (skateboard).“ Dotkni se (skateboardu).

Návrat do:
05. More Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012