5.2 Krabice hraček (Toy Box)
(05. More Toys (Hračky))

Připojený soubor: level2-05.2.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu a sada obrázkových karet Hračky (Toys) – úroveň 1 –, pracovní list, tužky/pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje slovíčka tématu Hračky (Toys) – úrovně 1. Úkolem je zjistit, které hračky chybí Stevovi a které Maggie, a následně je spojit s danými hračkami v dolní části pracovního listu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Nejdříve představte postavy na pracovním listu – postupně na ně ukazujte a ptejte se: „Who is it?“ S odpovědí vyčkejte a pokuste se napřed jen napovídat: „It´s S-S-S…“, doplňte vhodnou mimikou (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají), případně odpověď dokončete: „… Steve, yes, perfect!“ Stejným způsobem pokračujte i u Maggie.
  • Dále postupně ukažte na pět vybraných hraček a ptejte se: „What is it?“ Opět vyčkejte s odpovědí, pouze napovídejte a mimicky povzbuzujte (viz výše), např.: „It´s a t-t-t… teddy bear, well done.“ Stejně postupujte u dalších čtyř hraček. Nyní ukažte opět na Steva a zeptejte se, kterou hračku Steve hledá: „What is Steve looking for?“ (Opět doplňte vhodnou mimikou: pokrčení ramen, poškrábání na hlavě, jakože nevíte.) Ukazujte na hračky v dolní části pracovního listu – začněte od míče a ptejte se: „Is it a ball?“ S odpovědí vyčkejte a zapojte mimiku (zakruťte hlavou) a zároveň předstírejte, že hledáte mezi hračkami okolo Steva (přejíždějte po nich tužkou): „No, it isn´t.“ Stejně postupujte až k panence: „Is it a doll? Yes, it is!“ A naznačte čáru od Steva k panence v dolní části pracovního listu: „Draw a line here.“
  • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte dotaz a následně celý postup s hledáním hraček: „What is Steve looking for? Is it a ball?“ Stejně pokračujte u Maggie.
  • Správná odpověď: „Steve´s looking for a computer, a bike and a doll. Maggie´s looking for a skateboard and a scooter.“

Něco navíc:

  • S tímto pracovním listem si můžete zopakovat počty – ptejte se, kolik různých hraček má Steve/Maggie: „How many teddy bears/dolls… has Steve/Maggie got?“ Správné odpovědi: „Steve has got one teddy bear, three Frisbees, two balls, two skateboards, one scooter and one pair of in-line skates, (+ one computer, one bike, one doll). Maggie has got one doll, three balls, two teddy bears, one bike, one frisbee, one pair of in-line skates and one computer, (+ one scooter, one skateboard).“
  • Dle času a individuálních schopností dětí si můžete společně obrázek vybarvit dle diktátu lektora – zde je možné zopakovat barvy: „Colour the ball orange, please.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve, yes, perfect!“ To je S-S-S… Steve, ano, skvěle!
„What is it?“ Co je to?
„It is a t-t-t… teddy bear, well done!“ To je m-m-m… medvídek, dobře!
„What is Steve looking for?“ Jakou hračku Steve hledá?
„Is it a (ball)?“ Je to (míč)?
„No, it isn´t.“/ „Yes, it is!“ Ne, není. / Ano, je.
„Draw a line here.“ Nakreslete čáru zde.
„How many teddy bears/dolls… has Steve/Maggie got?“ Kolik medvídků/panenek… má Steve/Maggie?
„Steve has got one teddy bear, three Frisbees, two balls, two skateboards, one scooter and one pair of in-line skates (+ one computer, one bike, one doll).“ Steve má jednoho medvídka, tři létající talíře, dva míče, dva skateboardy, jednu koloběžku a jeden pár kolečkových bruslí (+ jeden počítač, jedno kolo, jednu panenku).
„Maggie has got one doll, three balls, two teddy bears, one bike, one Frisbee, one pair of in-line skates and one computer (+ one scooter, one skateboard).“ Maggie má jednu panenku, tři míče, dva medvídky, jedno kolo, jeden létající talíř, jeden pár kolečkových bruslí a jeden počítač, (+ jednu koloběžku, jeden skateboard).
„Colour the (ball) (orange), please.“ Vybarvěte (míč) (oranžově), prosím.

Návrat do:
05. More Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012