5.0 Hračky na ven (Outdoor Toys)
(05. More Toys (Hračky))

Téma: Hračky (More Toys)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu

Shrnuti:

Příběhový DVD klip „Catch the Computer“ představuje šest předmětů vhodných k volnočasovým aktivitám (skateboard, bike, scooter, Frisbee, in-line skates, computer) a spojuje je do jazykové struktury: Mít + předmět: „I´ve got (a skateboard).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu „Outdoor Toys“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra nová slovíčka procvičuje pomocí technik TPR.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

  • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Dneska si budeme pouštět video. Kdoví, o čem bude dneska! Pojďme to zjistit.: „Let´s watch the DVD!“
  • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy téma je zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kdy se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Aha, tak to vypadá, že dneska budeme mluvit o hračkách nebo o tom, jak trávíme volný čas. Nebo anglicky: „So, today is about toys.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, co se Steve snaží chytit (naznačte gestem): „What is Steve trying to catch?Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
  • Po skončení příběhu položte otázku znovu – viz výše. Odpověď: a computer (počítač).
  • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

  • Pokračujte sledováním druhého klipu. Pokud se děti na klip soustředí, nechte je pouze sledovat. Pokud ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete tentokrát klip zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Steva, případně přidat vlastní. Pomáhejte dětem úkoly plnit – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
  • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka / úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:23 So say it with me – it´s a bike… Say with Steve – it´s a bike. It´s a bike… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Ukažte příslušnou obrázkovou kartu a zopakujte výzvu Steva. Pusťte opět DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
1:50 Say it with me – it´s a scooter… Say with Steve – it´s a scooter. It´s a scooter… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Ukažte příslušnou obrázkovou kartu a zopakujte výzvu Steva. Pusťte opět DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
2:22 Say it with me – it´s a skateboard… Say with Steve – it´s a skateboard. It´s a skateboard… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Ukažte příslušnou obrázkovou kartu a zopakujte výzvu Steva. Pusťte opět DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
2:52 Say it – in-line skates… Say with Steve – in-line skates. In-line skates… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Ukažte příslušnou obrázkovou kartu a zopakujte výzvu Steva. Pusťte opět DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
3:16 Say it with me – it´s a computer… Say with Steve – It´s a computer. It´s a computer… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Ukažte příslušnou obrázkovou kartu a zopakujte výzvu Steva. Pusťte opět DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.

Hra:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru vycházející z DVD klipu. Uspořádejte závod družstev: „Make two teams, please.“ Napodobujte jednotlivé aktivity, které dělal Steve v klipu. Vždy určete způsob, jakým se hráč má přemístit k protější stěně a zpět, vyhodnoťte kolo, přidělte body a pokračujte dalším kolem. Než odstartujete závod, společně si několikrát předveďte jednotlivé způsoby přemisťování – zadejte předmět a společně s dětmi předveďte aktivitu: „A bike.“ (Běžte.) „A scooter.“ (Skákejte na jedné noze.) „In-line skates.“ („Jděte“ v dřepu.) „A skateboard.“ (Skákejte snožmo.) Nyní odstartujte první kolo a určete způsob přemisťování: „In-line skates. Ready, steady go!“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD!
„So, today is about toys.“ Takže, dneska je to o hračkách.
„What is Steve trying to catch?“ Co se snaží Steve chytit?
„Say with Steve – it´s a (bike).“ Říkejte se Stevem – to je (kolo).
„Make two teams, please.“ Utvořte dvě družstva, prosím.
„(In-line skates.) Ready, steady go!“ (Brusle.) Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
05. More Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012