7.7 Co se změnilo? (What’s changed?)
(07. More Food (Jídlo))

Připojený soubor: 7.7-pl.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s příslušnými slovíčky (jídlo), pracovní list, tužky, případně pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se jídla (hamburger, spaghetti, fish and chips, ice cream, fizzy drink, tea). Pomocí tohoto pracovního listu ale můžete též opakovat číslovky a případně i výše zmíněné barvy. Úkolem je na každém ze šesti stolů najít to, čím se odlišuje od vzorového a to pak zakroužkovat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1. Využijte obrázkové karty jakéhokoliv tématu.

  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: například hra č. 5.

  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily (ke stolům): „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na vzorový stůl a zopakujte si jídla, která na něm jsou – postupně na ně ukazujte (můžete měnit rychlost, ukazovat na jeden obrázek několikrát atd.) a ptejte se: „What is it?“ Chvíli vyčkejte na odpověď, která může být jednoslovná: „Ice cream.“, ale spíše povzbuzujte děti, aby odpovídaly celou větou: „It’s ice cream.“ Pokud děti nezvládnou zpočátku odpovědět samy, pomozte jim tak, že větu začnete říkat sami a naznačte jim, že mají opakovat: „Say with me – it’s i-i-i (dejte si ruku k uchu jako náznak poslouchání) ice cream.“ Děti průběžně za jejich pokusy chvalte: „Well done!/Good job!“ Tuto část úkolu provádějte přiměřený čas, děti nesmíte znudit a ztratit jejich pozornost.

  • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. Vyberte si jeden ze 6 stolů a tužkou naznačte, že se má porovnávat s tím, který jste dosud popisovali: „What’s changed?” Předstírejte, že nevíte („I don’t know.”) a hledáte a nakonec se zastavte u jídla, které je trochu jiné, než na původním stole: „It’s tea!“ Tužkou ťukněte na dané jídlo na původním stole a vraťte se zpět na vámi zvolený stůl a naznačte zakroužkování příslušného odlišného jídla.

  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

  • Zpočátku pracujte dohromady stejným způsobem, jakým jste jim předváděl/a příklad výše. Postupně nechte děti pracovat samostatně.

  • Poté, co všichni dokončí práci, si výsledek společně zkontrolujte. Opět si stoupněte čelem k dětem s obrázkem před sebou, ukazujte na jednotlivé stoly a společně pojmenovávejte změněné jídlo (nezapomínejte vždy položit otázku): „What’s changed? Say with me. It’s tea/ice cream…“

Něco navíc:

  • Zahrajte si hru ‚Musical Stations‘. Budete potřebovat CD přehrávač, hudební CD a obrázkové karty nebo jejich kopie, které rozmístíte po místnosti. Můžete zařadit i obrázky z jiných tematických okruhů jako opakování. Všechny děti chodí různě po místnosti, zatímco pouštíte hudbu: „Walk around the class.” V momentě, kdy hudbu zastavíte, každé dítě se postaví ke kartě, u které stojí nejblíže: „When the music stops, walk to the picture and stop.” Pak se ptejte každého dítěte: „What is it?” případně můžete zařadit jinou gramatickou strukturu: „What do you like? I like/don’t like…” a děti postupně odpovídají podle toho, u které karty se zastavily. Hru opakujte podle libosti.

Potřebné fráze:

Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
What is it?” Co to je?
It’s ice cream.” To je zmrzlina.
Say with me – it’s i-i-i-ice cream.” To je z-z-z-zmrzlina.
Well done!/Good job!” Dobře!
What’s changed?” Co se změnilo?
I don’t know.” Nevím.
It’s tea!” Je to čaj!
Walk around the class.” Procházejte se po třídě.
When the music stops, walk to the picture and stop.” Když přestane hudba hrát, dojděte k obrázku a zastavte se.

Návrat do:
07. More Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012