7.6 V jídelně (At the Canteen)
(07. More Food (Jídlo))

Připojený soubor: v-jidelne_worksheet.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) - jídlo, pracovní list, tužky, pastelky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje pomocí technik TPR danou slovní zásobu (jídlo). Zároveň je možné s ním opakovat barvy. Úkolem je spojit osoby s příslušným jídlem dle diktátu a případně nakonec celý obrázek vybarvit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 5 (místo „I like/don’t like…“ můžete procvičovat slovíčka ve vazbě „I’ve got…“ = „Mám…k jídlu.“
 • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Společně si ještě jednou zopakujte slovíčka vyobrazená na pracovním listu. Ukazujte na obrázky a společně sborově pojmenovávejte jídlo a pití: „It‟s fizzy drink/ fish and chips/ a hamburger/ spaghetti/ tea/ ice cream.“ Nejdříve dětem pomáhejte - říkejte s nimi a vyzvěte je, aby po vás opakovaly: „Say with me – it„s…“. Později pouze ukazujte na obrázky a nechte děti určovat jídlo/pití samostatně (nejdříve sborově, později i jednotlivě). Frekvenci a pořadí ukazování na obrázky měňte.
 • Nyní přejděte k samotnému úkolu a vysvětlete jej (můžete i česky): „Match the food or drink to the people.“ Ukažte první příklad a naznačte tužkou spojení jídla a osoby: „Alice has got spaghetti.“
 • Rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a tužky až nyní!).
 • Začněte vypracovávat úkol. Zpočátku ukazujte dětem, co mají dělat na svém pracovním listu (opět stůjte s prac.listem čelem k dětem apod.). Diktujte zadání a dejte dětem dostatek času spojit příslušné obrázky. Zadání si připravte dle svého uvážení. Používejte vazbu HAS GOT – např. „Alice has got spaghetti. Denis has got ice cream.“
 • Pokud vám zbývá čas, mohou si děti obrázek vybarvit.
 • Nakonec si zopakujte nová slovíčka ve vazbách. Ptejte se: „What has Alice got?“. Zpočátku dětem s odpovědí pomozte, později je nechte odpovědi tvořit samostatně (raději sborově) - tvar viz výše.

Něco navíc:

 • Jídlo/pití můžete na začátku práce s pracovním listem zopakovat i formou hry „Touch“ – po rozdání pracovních listů nechte děti ukazovat na jednotlivá jídla/pití dle vašeho zadání – např. „Touch the hamburger.“
 • Vazbu HAS GOT můžete doplnit o další údaje, např. FOR LUNCH nebo TODAY: „Alice has got spaghetti for lunch (today).“
 • Místo vazby HAS GOT můžete pracovat s vazbou LIKE, tzn. věty, které diktujete, budou vypadat následovně: „Alice likes spaghetti. David likes tea.“ atd.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„It‟s fizzy drink/ fish and chips/ a hamburger/ spaghetti/ tea/ ice cream.“ To je limonáda/ ryba s hranolkami/ hamburger/ špagety/ čaj/ zmrzlina.
„Say with me – it„s…“ Říkejte se mnou – to je…
„Match the food or drink to the people.“ Spojte jídlo nebo pití s lidmi.
„Alice has got spaghetti.“ Alice si dává špagety.
„Denis has got ice cream.” Denis si dává zmrzlinu.
„What has Alice got?“ Co si dává Alice?
„Touch the hamburger.“ Dotkněte se hamburgeru.
„Alice has got spaghetti for lunch (today).“ Alice si (dnes) k obědu dává špagety.
„Alice likes spaghetti.“ Alice má ráda špagety.
„David likes tea.“ David má rád čaj.

Návrat do:
07. More Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012