7.4 Jídelní diktát (Food Dictation)
(07. More Food (Jídlo))

Připojený soubor: level2-07.4-2listy.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) se slovy, která chceme procvičovat, případně reálné věci (ovoce atd.), pracovní list 7.4a (min. dva talíře pro každé dítě) a 7.4b (jeden výtisk pro vás), černobílé kopie obrázkových karet (od každého obrázku dvě) – rozstřihané na 4–6 dílků, tužky, eventuelně pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje pomocí technik TPR slovíčka a fráze daného tématu. Úkolem je zakreslit do prázdných talířů správný druh jídel, ve správném počtu dle diktátu lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.

Pracovní list:

  • Povězte dětem krátký příběh (v češtině): Žil byl v daleké zemi Kobrov obr Kobr. Byl obrovský, měl velikou hlavu a ještě větší pusu, ale ze všeho největší měl břicho! A do toho břicha se mu vešla spousta jídla. Obr Kobr měl pořád obrovský obří hlad a teď poslouchejte, co všechno snědl k obědu. Vyprávění doplňujeme příhodnou melodií hlasu a výraznou mimikou.
  • Vysvětlete dětem, že jim budete říkat v angličtině, co vše obr snědl a ony to budou kreslit do pracovních listů – ukažte dětem pracovní list s prázdným talířem (7.4a): „Listen and draw.“ Doplňte výraznou mimikou (ukažte si na ucho a pak na prázdný talíř a naznačte kreslení).
  • Rozdejte dětem pracovní listy (7.4a) a tužky. (POZOR! Aby děti vnímaly zadání úkolu, je potřeba pracovní listy rozdat až nyní.)
  • Vezměte druhou část pracovního listu (7.4b), dětem ji neukazujte, vyberte si jeden z plných talířů a pomalu diktujte. Dejte dětem vždy dostatek času, aby vše zakreslily (vybarvovat mohou později): „Listen and draw.“ Doprovoďte výraznou mimikou (ukažte si na ucho a pak na prázdný talíř a naznačte kreslení). Jídlo nemusíte diktovat pouze z obrazové přílohy (7.4b), ale můžete si připravit vlastní seznam slov, přičemž můžete zahrnout i slovíčka z úrovně 1 v rámci opakování – např: fish and chips, spaghetti, three hamburgers, four ice-creams, six fizzy drinks and tea.
  • Nyní rozdejte dětem pastelky a nechte je jídlo vybarvit: „Colour the food, please.“ Doplňte vhodnou mimikou a pastelkami naznačte vybarvování. Poté děti vyzvěte, aby svůj talíř obra Kobra ukázaly ostatním: „Show us your picture, please.“ V žádném případě nikoho nenuťte! Společně říkejte, co obr snědl: „Say with me, it´s a… / they are …(s).“

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru – skládání puzzle. Utvořte dvě družstva: „Make two teams, please.“ Družstva si stoupnou na jednu stranu místnosti, na druhou stranu pak umístěte rozstřihané kopie obrázkových karet. Určete jídlo, které mají družstva skládat, vždy jeden zástupce každého družstva vyběhne k hromádce puzzle, vybere příslušné dílky, doběhne zpět k družstvu a společně postaví zadaný obrázek. Vyhodnoťte kolo – přidělte body (1 za rychlost a 1 za správnost) a odstartujte další.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Listen and draw.“ Poslouchejte a kreslete.
„Fish and chips, spaghetti, three hamburgers, four ice-creams, six fizzy drinks and tea.“ Ryba s hranolky, špagety, tři hamburgery, čtyři zmrzliny, šest limonád a čaj.
„Colour the food, please.“ Vybarvěte jídlo, prosím.
„Show us your picture, please.“ Ukaž nám svůj obrázek, prosím.
„Say with me, it´s a… / they are … (s).“ Říkejte se mnou, to je…/ to jsou…
„Make two teams, please.“ Utvořte dvě družstva, prosím.

Návrat do:
07. More Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012