7.3 Stoly plné jídla (Tables Full of Food)
(07. More Food (Jídlo))

Připojený soubor: level2-07.3.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards), pracovní list, tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Zároveň opakuje číslovky a nacvičuje postřeh a počítání. Úkolem je spočítat všechny pokrmy dle druhů a zjistit, který pokrm se vyskytuje na všech stolech zároveň. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 5.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Ukažte na stoly a zeptejte se: „What are they?“ Vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „They are t-t-t…“ (Doplňte vhodnou mimikou – např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají.) „… tables, yes, perfect!“ Doplňte: „They are tables with food.“ Mimicky naznačte jídlo (prsty se přibližujte k puse, předstírejte kousání a mlaskání, pohlaďte si břicho). Pokračujte výzvou k počítání jídla: „Count the food with me.“ Ukažte na hamburger a opět děti vyzvěte, aby s vámi počítaly: „Count the hamburgers with me – one, two, three, four, five – five hamburgers, well done!“ Naznačte zapisování číslovky do příslušného čtverečku v dolní části pracovního listu: „Write number five here, please.“
  • Rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a tužky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte první instrukci k úkolu – spočítat hamburgery: „Count with me - ….“ Společně zapište číslovku do příslušného okénka ve spodní části pracovního listu. Stejným způsobem pokračujte u ostatních jídel.
  • Správná odpověď: three (plates of) fish and chips, two (plates of)spaghetti, two (cups of) tea, five hamburgers, five fizzy drinks, five ice-creams.
  • Nyní přejděte k dalšímu úkolu: najít jídlo, které se vyskytuje na všech třech stolech. Postupně ukazujte na jednotlivá jídla a vždy se je snažte najít na všech stolech. Např. ukazujte na „fish and chips“ na prvním stole: „It´s here.“ Poté na třetím: „It´s here and here.“ A pak na druhém stole: „It isn´t here.“ Předstírejte hledání na celém druhém stole, vše doplňte vhodnou mimikou (kývání/vrtění hlavou, palec nahoru/dolů atd.). Stejně pokračujte i s ostatními jídly, dokud nedojdete k hamburgeru.
  • Správná odpověď: hamburger.
  • Ujistěte se, že děti se na vás soustředí a sledují váš pracovní list. Ukažte na první stůl a okomentujte, co je na stole: „Wow, I like this table. Two hamburgers!“ Poté ukažte na druhý stůl a okomentujte: „Oh, I like this table. Two hamburgers and spaghetti!“ Poté přejděte ke třetímu stolu a opět okomentujte: „Wow, this is my favourite table!“ Doplňte mimikou a gesty (hlaďte si břicho, olizujte rty apod.) „A hamburger, two (plates of) fish and chips, two ice-creams and a cup of tea! This is my favourite table!“ Zeptejte se dětí: „What´s your favourite table?“ Nechte je hlasovat. Ukazujte na jednotlivé stoly a vyzvěte děti, aby zvedly ruku pro oblíbený stůl. Pokračujte takto pro všechny stoly. Můžete se dětí také zeptat, proč právě ten daný stůl je jejich oblíbený. „Why is it your favourite table?

Něco navíc:

  • Zahrajte si hru „Touch…“ (Dotkni se…). Rozmístěte v místnosti obrázkové karty (flashcards) tématu Jídlo (můžete zahrnout i úroveň 1 v rámci opakování). Nechte děti pochodovat kolem místnosti: „Walk around, please.“ Nebo běhat: „Run around, please.“ (Případně jump, hop…) Jednou za čas vykřikněte: „Touch the fizzy drink!“ Děti se snaží co nejrychleji dotknout kartičky s limonádou. Poslední si stoupne stranou a jedno kolo nehraje. Opět vyzvěte děti, aby obcházely určitým způsobem kolem místnosti, zakřičte, poslední tohoto kola vystřídá posledního z předcházejícího kola. Hru můžete hrát neomezeně dlouho.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What are they?“ Co to jsou?
„They are t-t-t… tables, yes, perfect!“ To jsou s-s-s… stoly, ano, perfektně!
„They are tables with food.“ Jsou to stoly s jídlem.
„Count the food with me.“ Počítejte jídlo se mnou.
„Count the hamburgers with me – one, two, three, four, five – five hamburgers, well done!“ Počítejte se mnou hamburgery – jeden, dva, tři, čtyři, pět – pět hamburgerů, dobře!
„Write number five here, please.“ Napište číslo pět sem, prosím.
„It´s here.“ Tady je.
„It isn´t here.“ Tady není.
„Wow,I like this table. Two hamburgers!“ Jé, tenhle stůl se mi líbí. Dva hamburgery!
„Oh, I like this table. Two hamburgers and spaghetti!“ Ó, tenhle stůl se mi líbí. Dva hamburgery a špagety!
„Wow, this is my favourite table! Jé, tohle je můj oblíbený stůl!
„A hamburger, two (plates of) fish and chips, two ice-creams and a cup of tea! This is my favourite table!“ Hamburger, dva talíře ryb s hranolkami, dvě zmrzliny a šálek čaje! Tohle je můj oblíbený stůl!
„What´s your favourite table?“ Jaký je tvůj oblíbený stůl?
„Why is it your favourite table?“ Proč je to tvůj oblíbený stůl?
„Walk around, please.“ Choďte dokola, prosím.
„Run around, please.“ Běhejte dokola, prosím.
„Touch the (fizzy drink)!“ Dotkněte se (limonády)!

Návrat do:
07. More Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012