7.2 Pexeso – jídlo (Food Pairs)
(07. More Food (Jídlo))

Připojený soubor: level2-07.2-2listy.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

šest obrázkových karet (flashcards) s daným tématem úrovně 2 a šest karet daného tématu úrovně 1 (opakování), pracovní list do dvojice, pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová), nůžky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň opakuje slovíčka tématu Barvy a rozvíjí jemnou motoriku (vybarvování a střihání). Následná desková hra rozvíjí schopnost spolupráce a společné hry. Úkolem je obrázky vystřihat, vybarvit je dle zadání lektora a poté hrát známou hru pexeso. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 5.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Ukažte na jablko a zeptejte se: „What is it?“ Vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat (děti by toto slovo již znát měly z úrovně 1), např.: „It is an a-a-a…“, doplňte vhodnou mimikou či „řečí těla“ (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají). Pokud je to nutné, doplňte odpověď: „… apple, yes, well done. Do you like apples?“ Vyzvěte děti k odpovědi: „YES/NO.“ U pokročilejších dětí vyžadujte odpověď celou větou: „Yes, I do. / No, I don´t.“ Stejným způsobem pokračujte i u několika dalších jídel z úrovně 1 (např.: banana, pizza, cake).
  • Vysvětlete dětem, že dostanou do dvojice pracovní list a každý nastřihá obrázky z jedné stránky, poté si obrázky rozdělí tak, aby každý měl od každého jídla a pití jeden obrázek: „Cut the pictures here.“ Naznačte nůžkami střihání po přerušovaných čárách. Pak rozdejte pracovní listy do dvojice – každé dítě dostane jednu stránku a nůžky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a nůžky až nyní!). Vyzvěte děti k střihání a zároveň opět ukazujte na svém pracovním listu.
  • Ujistěte se, že každé dítě má sadu 12 různých obrázků. Vezměte si opět svůj pracovní list a jednu pastelku (používejte již známé barvy duhy: red, blue, green, yellow, orange, purple) a zadejte instrukci k dalšímu úkolu: „Colour the apples red.“ Naznačte vybarvování jablek červenou pastelkou. Rozdejte pastelky. Zopakujte instrukci k vybarvování a nechte děti pracovat. Pokračujte stejným způsobem u ostatních obrázků. První tři vybarvování zadejte s názornou pomocí, tj. ukažte příslušnou pastelku a obrázek, který se má vybarvovat. U dalších instrukcí pak omezujte vizuální pomoc – např. jen ukažte příslušnou pastelku, nikoliv příslušný obrázek (těžší varianta – neukazujte ani obrázek ani pastelku, pouze zadejte instrukce). Zatímco děti vybarvují, choďte mezi nimi, kontrolujte správnost provedení úkolu a případně pomáhejte.

Něco navíc:

  • Nyní si můžete společně zahrát společenskou hru pexeso – nejlépe ve dvojicích, eventuelně nejprve v celé skupině. Při otočení obrázku lícem vzhůru vyzvěte děti, aby řekly správně slovíčko: „What is it?“ Můžete pomoci: „Say with me,…“ Jestliže dítě najde dva stejné obrázky, musí samostatně (případně s pomocí) obrázek pojmenovat, než dvojici získá. „Are they the same? What are they? They are apples.“ Ptejte se individálně dětí, zda mají dané potraviny rády: „Do you like ice-cream?“ U pokročilejších dětí vyžadujte odpověď celou větou: „Yes, I do. / No, I don´t.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It is an a-a-a… apple, yes, well done.“ To je j-j-j… jablko, ano, dobře.
„Do you like apples?“ Máš rád/a jablka?
„Yes, I do. / No, I don´t.“ Ano, mám. / Ne, nemám.
„Cut the pictures here.“ Rozstřihejte obrázky zde.
„Colour the (apples) (red).“ Vybarvěte (jablka) (červeně).
„Say with me,…“ Říkejte se mnou,…

Návrat do:
07. More Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012