7.1 Upeč dort (Make a Cake)
(07. More Food (Jídlo))

Připojený soubor: level2-07.1.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, dvě sady obrázkových karet (flashcards) daného tématu úrovně 1 a úrovně 2, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip „Food“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list opakuje některá slovíčka daného tématu úrovně 1 a procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu úrovně 2. Zároveň pracovní list nacvičuje schopnost logického uvažování. Úkolem je najít a označit potraviny vhodné pro přípravu dortu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Pokud děti nesedí u stolu, požádejte je, aby se posadily: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

  • Připomeňte dětem, že v minulé lekci se dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem bylo, jaké nové věci se od Steva dozvěděly – případné dotazy: „Steve is in a restaurant. What food is (there) in the DVD clip? What drinks are (there) in the DVD clip?“ Odpovědi naznačte a eventuelně dokončete: „H-h-h… hamburger, spaghetti, fish and chips, ice-cream, a fizzy drink, tea.“
  • Pokuste se je namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou na Steva podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně!: „Let´s watch the DVD again.“
  • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 7.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
  • Nyní si slovíčka ještě jednou společně zopakujte – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2.

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Postupně ukazujte na listu na jídla z úrovně 1 (opakujte) a komentujte: „Look, it´s chocolate.“ Opakujte pro všechna vyobrazená jídla. Pozn.: čokoláda, ryba s hranolky a špagety nejsou se členem.
  • Nyní vysvětlete úkol česky – Steve se rozhodl, že pro Maggie upeče dort, pojďme mu pomoci. Zjistíme, co je a není do dortu dobré. Znovu ukážeme na čokoládu a zeptáme se, jestli ji děti mají rády: „Look, it´s chocolate. Do you like chocolate?“ Poté se přesvědčíme, jestli ji děti mají rády také na dortu: „Do you like chocolate on a cake?“ Pro názornost si při souhlasu můžeme hladit břicho nebo ukázat palec nahoru: „Yes, I do.“ V opačném případě se můžeme zamračit, pokrčit nos, kroutit hlavou nebo ukazovat palcem dolů: „No, I don´t.“ Nakonec uděláme dle reakce dětí „tick/cross“ v rámečku u dané potraviny: „Tick the box. / Cross it, please.“
  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a tužky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte předchozí úkol s příkladem s čokoládou. Stejným způsobem pokračujte u zbytku jídel na pracovním listu, souběžně zakřížkujte/odháčkujte jednotlivá jídla: „Put a tick/cross in the box, please.“

Něco navíc:

  • Děti si mohou dle svých možností ozdobit/vybarvit dort: „Colour your cake.“ Můžete si udělat minivernisáž a povídat si o barvách jednotlivých dortů – barvy volte tyto: green, orange, blue, red, yellow, purple: „What colour is it?“ Odpověď: „It´s (red).“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What food is (there) in the DVD clip?“ Které jídlo je v DVD klipu?
„What drinks are (there) in the DVD clip?“ Které pití je v DVD klipu?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se podívat znovu na DVD.
„Look, it´s (chocolate).“ Podívejte, to je čokoláda.
„Do you like (chocolate)?“ Máte rádi čokoládu?
„Do you like (chocolate) on a cake?“ Máš rád/a (čokoládu) na dortu?
„Yes, I do. / No, I don´t.“ Ano, mám. / Ne, nemám.
„Put a tick in the box, please.“ Zaškrtněte políčko.
„Put a cross in the box, please.“ Zakřížkujte to, prosím.
„Colour your cake.“ Vybarvěte si svůj dort.
„What colour is it?“ Jaká je to barva?
„It´s (red).“ To je (červená).

Návrat do:
07. More Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012