7.0 Čas oběda (Lunchtime)
(07. More Food (Jídlo))

Téma: Jídlo (More Food)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu

Shrnuti:

Příběhový DVD klip „Lunchtime“ humornou formou představuje šest pojmenování jídla a pití (hamburger, spaghetti, fish and chips, ice-cream, fizzy drink, tea) a spojuje je do jazykové struktury: (Ne)Mám rád(a) + jídlo/pití: „ I (don´t) like fizzy drinks.“ Následně se v procvičovacím DVD klipu „Food“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Pohybová hra vše dále procvičuje a upevňuje především pomocí technik TPR.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD - klip:

  • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Dneska bychom si mohli pustit DVD! Kdoví, co pro nás Steve a Maggie přichystali tentokrát! Pojďme to zjistit!: „Let´s watch the DVD!“
  • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy téma je zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kde se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Dnes se asi dozvíme něco o jídle, možná o pití. Nebo anglicky: „So, today is about food.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, kdo bere Stevovi jídlo: „Who is taking Steve´s food?“ (Naznačte odpovídajícím gestem.) Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
  • Po skončení příběhu položte otázku znovu – viz výše. Odpověď: Maggie.
  • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

  • Pokračujte sledováním druhého klipu. Tentokrát zastavujte klip, opakujte otázky a úkoly od Steva, případně přidejte vlastní. Pomáhejte dětem úkoly plnit – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
  • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka /úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:24 So, say with me – I like fizzy drinks. Say with Steve. I like fizzy drinks. I like fizzy drinks… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
1:49 So, say with me – I like fish and chips. Say with Steve. I like fish and chips. I like fish and chips… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
2:12 So, say with me – I like hamburgers. Say with Steve. I like hamburgers. I like hamburgers… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
2:34 So, say with me – I like spaghetti. Say with Steve. I like spaghetti. I like spaghetti… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
3:01 So, say with me – I like tea. Say with Steve. I like tea. I like tea… Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
3:23 So, say with me – I like ice cream. Say with Steve. I like ice cream. I like ice-cream…. Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.

Hra:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru „Find it Fast“ (Najdi to rychle). Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Rozprostřete v místnosti po zemi obrázkové karty obou úrovní (celkem 12 ks) obrázky dolů. Vysvětlete hráčům, že vždy zadáte jedno slovo, z každého družstva vyběhne jeden hráč a snaží se najít dané slovo co nejdříve otáčením karet. Pokud na kartě hledané slovo není, hráč kartu otočí zpět obrázkem dolů a hledá dál. Rychlejší získá bod pro své družstvo. Zapište body a pokračujte dalším kolem – vybíhají další zástupci družstev: „Find a hamburger – ready, steady, go!“ Karty na zemi čas od času promíchejte (např. po každém kole). Hru hrajte minimálně tak dlouho, než se vystřídají všichni hráči. Zadání jídel a pití se může opakovat.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD!
„So, today is about food.“ Takže, dneska je to o jídle.
„Who is taking Steve´s food?“ Kdo bere Stevovi jídlo?
„Say with Steve. I like (fizzy drinks).“ Říkejte se Stevem. Mám rád (limonády).
„Make two teams, please.“ Utvořte dvě družstva, prosím.
„Find (a hamburger) – ready, steady, go!“ Najděte (hamburger) – připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
07. More Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012