07. More Food (Jídlo)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

7.0 Čas oběda (Lunchtime)

Příběhový DVD klip „Lunchtime“ humornou formou představuje šest pojmenování jídla a pití (hamburger, spaghetti, fish and chips, ice-cream, fizzy drink, tea) a spojuje je do jazykové struktury: (Ne)Mám rád(a) + jídlo/pití: „ I (don´t) like fizzy drinks.“ Následně se v procvičovacím DVD klipu „Food“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Pohybová hra vše dále procvičuje a upevňuje především pomocí technik TPR.

Téma: Jídlo (More Food)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

7.1 Upeč dort (Make a Cake)

Procvičovací DVD klip „Food“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list opakuje některá slovíčka daného tématu úrovně 1 a procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu úrovně 2. Zároveň pracovní list nacvičuje schopnost logického uvažování. Úkolem je najít a označit potraviny vhodné pro přípravu dortu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Jídlo (Food)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-07.1.pdf

7.2 Pexeso – jídlo (Food Pairs)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň opakuje slovíčka tématu Barvy a rozvíjí jemnou motoriku (vybarvování a střihání). Následná desková hra rozvíjí schopnost spolupráce a společné hry. Úkolem je obrázky vystřihat, vybarvit je dle zadání lektora a poté hrát známou hru pexeso. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Jídlo (Food)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-07.2-2listy.pdf

7.3 Stoly plné jídla (Tables Full of Food)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Zároveň opakuje číslovky a nacvičuje postřeh a počítání. Úkolem je spočítat všechny pokrmy dle druhů a zjistit, který pokrm se vyskytuje na všech stolech zároveň. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Jídlo (Food)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-07.3.pdf

7.4 Jídelní diktát (Food Dictation)

Pracovní list procvičuje pomocí technik TPR slovíčka a fráze daného tématu. Úkolem je zakreslit do prázdných talířů správný druh jídel, ve správném počtu dle diktátu lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Jídlo (Food)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-07.4-2listy.pdf

7.5 Oblíbené jídlo II. (Favourite Food II.)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je zjistit, které jídlo má rád Steve a které Maggie, správně přečíst slovíčka v bublině a následně ukázat na příslušný obrázek (identifikace psaného slova a přiřazení obrázku), nakonec dokreslit obrázky na talíře. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Jídlo (Food)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-07.5.pdf

7.6 V jídelně (At the Canteen)

Pracovní list procvičuje a upevňuje pomocí technik TPR danou slovní zásobu (jídlo). Zároveň je možné s ním opakovat barvy. Úkolem je spojit osoby s příslušným jídlem dle diktátu a případně nakonec celý obrázek vybarvit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Jídlo (Food)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: v-jidelne_worksheet.pdf

7.7 Co se změnilo? (What’s changed?)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se jídla (hamburger, spaghetti, fish and chips, ice cream, fizzy drink, tea). Pomocí tohoto pracovního listu ale můžete též opakovat číslovky a případně i výše zmíněné barvy. Úkolem je na každém ze šesti stolů najít to, čím se odlišuje od vzorového a to pak zakroužkovat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Jídlo (Food)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 7.7-pl.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012