4.8 Stejný nebo rozdílný? (Same or different?)
(04. More Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: level2-04.8.pdf

Téma: Oblečení (More Clothes), barvy (Colours)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s oblečním (případně reálné oblečení), pracovní list, pastelky, tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásobu týkající se oblečení jak z úrovně 2, tak z úrovně 1 (gloves, socks, skirt, scarf, jumper, shirt, trousers, hat, coat, dress, shorts). Pomocí tohoto pracovního listu ale můžete též opakovat barvy, buď pomocí diktátu, nebo následného komentáře: ‘It’s a (red skirt)./She’s got a (red skirt)./She is wearing a (red skirt).’ . Úkolem je najít v čem se obrázky liší a v čem jsou stejné. Při komentování obrázků můžete použít vazby ‘She‘s got/hasn‘t got (a skirt/a dress).’ nebo ‘She‘s wearing/isn’t wearing (a skirt/a dress).’ Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm Up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm up č. 1.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 7. Rozdělte děti do dvou družstev a každému družstvu dejte jednu sadu obrázkových karet s oblečením. Použijte obrázky i z úrovně 1. Družstva budou soutěžit, kdo dřív rozdělí věci na ty, které nosíme, když je horko: „It /The weather is hot.” (označte sluníčkem) a když je zima: „It/The weather is cold.” (označte sněhovou vločkou). Každému týmu nakreslete na tabuli/papír tyto znaky a nechte je přiřadit obrázky do skupin. Nakonec si všechny obrázky v dané skupině společně pojmenujte: „It’s a (skirt)./ They are (shorts).“ nebo „We have got (a skirt/trousers…).“ Hru můžete hrát s reálným oblečením, pokud máte alespoň 2 kusy oblečení od každého druhu.
  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte dětem, jak budete společně postupovat v práci s listem. Tužkou ukazujte na levém obrázku chlapce, co má na sobě a vždy to samé oblečení hledejte na pravém obrázku. Ptejte se a pomáhejte odpovídat: „What is he wearing?/What has he got?“, vyčkejte a pomozte: „He is wearing/He’s got a hat (here).“ naopak na pravém obrázku: „He isn’t wearing/He hasn’t got a hat (here).“ A rozdíl na pravém obrázku zakroužkujte: „Circle it, please.“ Stejným způsobem ukažte ještě jeden kus oblečení.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).
  • Společně s dětmi začněte plnit úkol stejným způsobem, jaký jste jim ukázal/a výše. Postupně ukazujte na všechny části oblečení u chlapce a pak i u dívky nalevo a vždy je ihned srovnejte s obrázkem napravo a případné rozdíly zakroužkujte.

Něco navíc:

  • Zahrajte si hru ‚Picture Gallery‘: Nechte děti obrázky vybarvit tak, že každá postavička bude mít nakonec různě barevné oblečení. Obrázky sesbírejte, promíchejte a vystavte někde v místnosti. Nyní si náhodně potají vyberte jednu postavičku a popište jí: „She/He is wearing/has got (blue) (trousers), a (red) (jumper) and a (yellow) (hat).” Děti hádají, o které postavičce hovoříte a získávají body za správnou odpověď (buď pro sebe, nebo pro svůj tým, pokud je dopředu rozdělíte do družstev). Nemusíte popisovat všechno oblečení, které postava má na sobě. Pokud jsou děti pokročilejší, můžete po nějaké době nechat popisovat i děti s tím, že doporučujeme pak tuto hru hrát v dvojicích a dát jim vždy dostatek času na přípravu.

Potřebné fráze:

Go around the room.“ Choďte po místnosti.
Touch something (red).” Dotkněte se něčeho (červeného).
Sit down, please.’ Posaďte se, prosím.
It /The weather is hot.” Je horko. / Je horké počasí.
It/The weather is cold.” Je zima. / Je studené počasí.
It’s a (skirt)./ They are (shorts).“ To je sukně. / To jsou šortky.
We have got (a skirt/trousers…).” Máme (sukni, kalhoty…).
What is he/ wearing?/What has he/she got?“ Co má na sobě? / Co má? (on/ona)
He is wearing/He’s got a hat (here).“ (Tady) Má na sobě čepici.
He isn’t wearing/He hasn’t got a hat (here).“ (Tady) Na sobě nemá čepici.
Circle it, please.“ Zakroužkujte to, prosím.
She/He is wearing/has got (blue) (trousers), a (red) (jumper) and a (yellow) (hat).” Ona/On má na sobě (modré) (kalhoty), (červený) (svetr) a (žlutou) (čepici).
Well done!/Good job!“ Výborně!

Návrat do:
04. More Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012