4.7 Domino (Dominoes)
(04. More Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: 4.7-pl.pdf

Téma: Oblečení (Clothes)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s příslušnými slovíčky (oblečení), pracovní list, tužky, případně pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se oblečení (gloves, socks, skirt, scarf, jumper, shirt). Pomocí tohoto pracovního ale můžete též opakovat výše zmíněné barvy. Úkolem je spojovat obrázky znázorňující stejný druh oblečení. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.

  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: například hra č. 8.

  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily (ke stolům): „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Postupně ukazujte na různé obrázky a ptejte se: „What is it? What are they?“ Chvíli vyčkejte na odpověď, která může být jednoslovná: „A scarf./Gloves“, ale spíše povzbuzujte děti, aby odpovídaly celou větou: „It’s a scarf./They are gloves.“ Pokud děti nezvládnou zpočátku odpovědět samy, pomozte jim tak, že větu začnete říkat sami a naznačte jim, že mají opakovat: „Say with me – it’s a s-s-s (dejte si ruku k uchu jako náznak poslouchání) scarf.“ Děti průběžně za jejich pokusy chvalte: „Well done!/Good job!“ Tuto část úkolu provádějte přiměřený čas, děti nesmíte znudit a ztratit jejich pozornost, proto například zrychlujte tempo, vracejte se ke stejným obrázkům, rozdělte děti na skupinky a střídavě se obracejte k různým skupinkám atd. a vždy se ptejte: „What is it?/ What are they?“

  • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. Vyberte si jeden obrázek a opět se zeptejte: „What is it? It’s a scarf.“ a hrajte, že hledáte další šálu a nakonec na ní ukažte: „It’s a scarf too!“ a naznačte spojování šál: „Now, draw a line here. Connect this scarf and that scarf.“

  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

  • Zpočátku pracujte dohromady stejným způsobem, jakým jste jim předváděl/a příklad výše. Postupně nechte děti pracovat samostatně.

  • Poté, co všichni dokončí práci, si výsledek společně zkontrolujte. Opět si stoupněte čelem k dětem s obrázkem před sebou, ukazujte na spojené obrázky a společně je pojmenovávejte (dbejte na použití neurčitého členu): „What is it? Say with me. It’s a scarf and that’s a scarf too. They are gloves and they are gloves too…“

Něco navíc:

  • Děti si mohou všechny obrázky vybarvit dle vašeho diktátu: „Colour the scarfs blue.“ nebo dle své fantazie.

  • Můžete si zahrát pohybovou hru: přineste dostatek různého oblečení (dle slovní zásoby) a umístěte jej na jednu stranu místnosti a na druhou stranu místnosti postavte děti rozdělené do dvou skupin. Až odstartujete závod, vždy jeden zástupce skupiny vyběhne k hromadě oblečení a vybere kus dle vašeho zadání a vrátí se s ním ke své skupince: „Find a shirt.“ Závod opakujte, dokud neběžel každý ze skupinky alespoň jednou. Nakonec si děti porovnají svůj „šatník“ – musí jej popsat, aby družstvo získalo za každou položku bod. Do úkolu můžete přidat i popis barvy: „It’s a blue and red scarf. They are green gloves…“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
What is it? What are they?“ Co to je? (jednotné/množné číslo)
It’s a scarf. / They are gloves.“ To je šála. / To jsou rukavice.
Say with me – it’s a s-s-s-scarf.“ Říkejte se mnou - to je š-š-š-šála.
Well done!/Good job!“ Dobře!
It’s a scarf too!“ To je také šála!
Now, draw a line here. Connect this scarf and that scarf.“ Nyní zde nakreslete čáru. Spojte tuto šálu a tamtu šálu.
Colour the scarfs blue.“ Vybarvěte šály modře.
Find a shirt.“ Najděte košili.
It’s a blue and red scarf. They are green gloves…“ To je modro-červená šála. To jsou zelené rukavice

Návrat do:
04. More Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012