4.6 Schované oblečení (Hidden Clothes)
(04. More Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: schovane-obleceni_worksheet.pdf

Téma: Oblečení (Clothes)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) - oblečení, případně obrázkové karty barev (1. úroveň), pracovní list, pastelky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu (oblečení) a zároveň opakuje barvy a čísla do 8. Úkolem je nalézt v obrázku osm druhů oblečení a vybarvit je podle čísel. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1 (zopakujte a procvičte barvy).
Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 7 (rozdělujte oblečení např. na letní a zimní, tj. „summer“ a „winter“).
Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Společně si zopakujte číslovky – ptejte se: „Where is number one/two/three/four/five/six/seven/eight?“ a čísla ukazujte na obrázku, případně vyzvěte děti, aby je ukázaly samy na vašem obrázku. Opakování můžete rozšířit a nechat děti, aby číslovky říkaly. Ukazujte na svůj obrázek a vyzvěte děti: „Say the number, please.“ (zpočátku můžete sborově číslovky pojmenovávat s dětmi a později je nechte sborově pojmenovávat samostatně)
  • Nyní přejděte k ukázce úkolu. Vezměte do ruky pastelku (např. modrou), zadejte úkol: „Colour number 2 blue.“ a předstírejte, že hledáte zadané číslo ve změti čar a příslušné plochy vybarvujete zadanou pastelkou.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!).
  • Začněte úkol plnit společně, tzn. opět stůjte s pracovním listem před sebou obrázkem k dětem, zadávejte postupně úkoly a nechte děti jednotlivé části obrázku vybarvovat: „Colour number 2 blue. Colour number 1 yellow.“ atd. Pro vybarvování používejte známé barvy (blue, green, red, yellow, purple, orange) a můžete přidat i black.
  • Vzniklé barevné oblečení společně pojmenujte. Ptejte se a ukazujte na svůj obrázek: „What is it?“ nebo pro pokročilejší „What is blue?“. Odpověď v počátku říkejte s dětmi sborově, postupně je nechte odpovídat sborově samostatně, případně jednotlivě. Při nácviku odpovědi dbejte na shodu podmětu s přísudkem: „It’s a skirt/ T-shirt/ scarf/ jumper/ shirt. They’re shoes/ socks.“ nebo „The skirt/ T-shirt/ scarf/ jumper/ shirt is blue. The shoes/ socks are blue.“

Něco navíc:

Pojmenování oblečení můžete rozvést takto: „It’s a blue skirt.“
Pracovní list můžete pojmout jako samostatnou práci. Nechte děti, aby si plochy vybarvily samostatně podle svého uvážení a až poté s listem pracujte. Nechte děti ukazovat jednotlivé oblečení: „Touch the skirt.“ A dále se ptejte na barvu jejich oblečení (každý si vybarvil podle sebe): „What colour is your skirt?“ Odpověď by byla následující: „My skirt is red.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Where is number one/two/three/four/five/six/seven/eight?“ Kde je číslo jedna/ dva/ tři/ čtyři/ pět/ šest/ sedm/ osm?
„Say the number, please.“ Řekněte toto číslo, prosím.
„Colour number 2 blue. Colour number 1 yellow.“ Vybarvěte číslo 2 modře. Vybarvěte číslo 1 žlutě.
„What is it?“ Co je to?
„What is blue?“ Co je modré?
„It’s a skirt/ T-shirt/ scarf/ jumper/ shirt. They’re shoes/ socks.“ To je sukně / triko/ šála/ svetr/ košile.
To jsou boty/ ponožky.
„The skirt/ T-shirt/ scarf/ jumper/ shirt is blue. The shoes/ socks are blue.“ Sukně/ triko/ šála/ svetr/ košile je modrá (é/ý). Boty/ ponožky jsou modré.
„It’s a blue skirt.“ To je modrá sukně.
„Touch the skirt.“ Dotkněte se sukně.
„What colour is your skirt?“ Jakou barvu má tvoje sukně?
„My skirt is red.“ Moje sukně je červená.

Návrat do:
04. More Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012