4.3 Přiřaď oblečení (Match the Clothes)
(04. More Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: level2-04.3.pdf

Téma: Oblečení (Clothes)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

dvě sady obrázkových karet (flashcards) oblečení – úroveň 2, jedna sada obrázkových karet (flashcards) oblečení – úroveň 1, pracovní list, tužka, případně pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR. Úkolem je identifikovat zadané oblečení a spojit jej s příslušnou postavou. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 7.
  • Pokud děti již nesedí, požádejte je, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Vysvětlete dětem úkol – ukázat na příslušné oblečení, které zadáte. Předveďte: „Can you touch the shirt?“, doplňte vhodnými gesty (např. se podrbejte na hlavě a na bradě, jakože si nejste jisti), předstírejte hledání na pracovním listu, posléze ukažte na košili. Požádejte děti, aby předměty označovaly s vámi: „Say with me, it´s a shirt. Say with me, they are socks.“
  • Nyní dětem rozdejte pracovní listy a opět uchopte svůj pracovní list tak, aby na něj děti viděly. Zadávejte oblečení, kterého se mají děti dotýkat, a zároveň kontrolujte správnost provedení úkolu, chvalte a doplňujte vhodnými gesty (kývejte, vrťte hlavou atd.): „Can you touch (the jumper)?“ Postupně stejným způsobem ukažte na všechna nová slovíčka (TPR) – jumper, shirt, skirt, scarf, socks, gloves. První dvě slovíčka ukazujte s dětmi, poté je pouze vyzvěte a nechte děti ukazovat samostatně.
  • Přejděte k druhému úkolu – rozlišit, na kterou část těla dané oblečení patří. Opět si stoupněte tak, aby děti viděly na váš pracovní list, ukažte na příklad a okomentujte jej: „The hat goes here.“ Zároveň ukazujte na čepici a chlapce, naznačte šipku: „Draw a line here.“ Nyní vyberte oblečení pro dívku: „The dress goes here.“ Naznačte linii. Vyzvěte děti, aby nakreslily linie i pro ostatní kusy oblečení a postavy. Zpočátku ukazujte na pracovním listu s dětmi, později se pokuste nenapovídat ukazováním a pouze komentujte a ukazujte na postavy (ne na příslušné oblečení): „The gloves go here.“
  • Náhodně vyberte něčí pracovní list a ukažte jej ostatním. Vyberte jeden kus oblečení a řekněte: „Is this ok?“ Ukažte třeba na šortky a na nohy dívky. Poté modelujte novou větu: „Look, she is wearing shorts.“ Opakujte několikrát, dokud si nejste jisti, že děti rozumí.

Něco navíc:

  • Zahrajte si pohybovou hru „Touch…“ (Dotkni se). Rozložte po místnosti obrázkové karty daného tématu obou úrovní nebo odpovídající kusy oblečení (do hry můžete zapojit i oblečení, které děti mají momentálně na sobě). Nechte děti pochodovat po místnosti: „Walk around the room.“ Jednou za čas vykřikněte: „Touch the (trousers).“ Děti se musí co nejrychleji dotknout zadaného slovíčka (na obrázkové kartě nebo se dotknout reálného oblečení atd.). Poté zase pochodují. Hru můžete hrát libovolně dlouho a zadaná slova se mohou opakovat. Můžete přidat trochu dramatičnosti tím, že ten, který se dotkne příslušného oblečení/karty jako poslední, jedno kolo nehraje.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Can you touch the (shirt)?“ Dokážete se dotknout (košile)?
„Say with me – it´s a shirt/they are socks.“ Říkejte se mnou – to je košile / to jsou ponožky.
„The (hat) goes here.“ (Čepice) patří sem.
„The (gloves) go here.“ (Rukavice) patří sem.
„Draw a line here.“ Nakreslete sem čáru.
„Is it ok?“ Je to správně?
„Look, she is wearing shorts.“ Podívej, ona má na sobě šortky.
„The (dress) is for the girl.“ (Šaty) jsou pro holku.
„Walk around the room.“ Choďte kolem místnosti.
„Touch the (trousers).“ Dotkněte se (kalhot).

Návrat do:
04. More Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012