4.2 Prádelní šňůra (On the Washing Line)
(04. More Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: level2-04.2.pdf

Téma: Oblečení (More Clothes), Barvy (Colours)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová), případně Patafix (Gumfix – měkká lepivá hmota, kterou lze obrázky připevnit k hladkým povrchům a nezanechává stopy) / magnety

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR, zároveň procvičuje počítání. Úkolem je vybarvit obrázky dle zadání instruktora (diktát) a spočítat kusy jednotlivých druhů. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Namátkově ukažte asi na tři druhy oblečení a zeptejte se: „What is it? What are they?“ Jestliže děti odpoví česky, zopakujte jejich odpověď anglicky: „It´s a jumper. They are gloves.“ Nejdříve začněte s oblečením v jednotném čísle (svetr, sukně…) a poté přejděte k množnému číslu (ponožky, rukavice). Nyní vysvětlete dětem úkol – spočítat jednotlivé kusy oblečení: „How many shirts (are there) in the picture?“ Pokračujte výzvou, aby všichni počítali s vámi: „Count with me – one, two – two shirts.“ Napište číslo a slovo na tabuli, pro názornost vedle můžete připevnit příslušnou obrázkovou kartu (Patafixem či magnety). Stejně pokračujte i u ostatních druhů oblečení (gloves a socks – počítejte dva kusy na jeden pár).
  • Nyní přejděte k druhému úkolu – ukažte např. červenou pastelkou na šálu a zadejte úkol: „Colour the scarf red.“ Naznačte vybarvování šály červeně.
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!!). Opět držte svůj pracovní list před sebou, ukazujte na něm a zopakujte instrukce: „Colour the scarf red.“ Červenou pastelkou opět naznačte vybarvování šály. Vyčkejte, aby děti mohly splnit úkol a pokračujte: „Now, colour the shirts yellow.“ Opět naznačte žlutou pastelkou vybarvování košil. Nadále zkuste pokračovat bez naznačení místa vybarvování, pouze s instrukcí: „Colour the socks green.“ Zdvihněte zelenou pastelku, ale na oblečení již neukazujte. Stejným způsobem vybarvěte i ostatní oblečení. Instrukce a neverbální pomoc (mimiku, gesta atd.) přizpůsobte aktuálním znalostem a dovednostem dětí.
  • Složitější varianta – zadávejte k vybarvení jen určitý počet oděvů: „Colour six socks purple and three gloves blue.“
  • Po dokončení vybarvování vyberte obrázky od dětí a anonymně ukazujte. Ptejte se nejdříve, co je na obrázku: „What is it? What are they?“ Poté na barvu: „What colour is it? What colour are they?“ Snažte se děti přivést na odpověď celou větou: „It´s a red scarf. They are green socks.“ Pokud jsou děti pokročilejší, odpověď jim jen napovězte, pokud myslíte, že potřebují vaši pomoc, nechte je opakovat po vás: „Say with me, it´s a red scarf. Say with me, they are green socks.“

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru „Hop if True“ (Poskoč na jedné noze, pokud je to pravda). Vyzvěte děti, aby si stouply: „Stand up, please.“ Využijte obrázkové karty přilepené k tabuli – ukazujte na nich a zároveň říkejte slova. Děti poskočí na jedné noze, pokud řeknete to slovo, na které ukazujete. Pokud vyslovíte něco jiného, než na co ukazujete, děti nesmí poskočit. Používejte celé modelové věty, např.: „They are green socks. It´s a red scarf.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a jumper. / They are gloves.“ To je svetr. / To jsou rukavice.
„How many shirts are (there) in the picture?“ Kolik košil je na obrázku?
„Count with me – one, two, two shirts.“ Počítejte se mnou – jedna, dvě, dvě košile.
„Colour the (scarf) (red).“ Vybarvěte (šálu) (červeně).
„Colour six socks purple and three gloves blue.“ Vybarvěte šest ponožek fialově, tři rukavice modře.
„What is it? / What are they?“ Co je to? / Co je to? (množné číslo)
„What colour is it? / What colour are they?“ Jakou má barvu? / Jakou mají barvu?
„It´s a red scarf. / They are green socks.“ To je červená šála. / To jsou zelené ponožky.
„Say with me.“ Říkejte se mnou.
„Stand up, please.“ Postavte se, prosím.

Návrat do:
04. More Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012