4.1 Pruhované oblečení (Striped Clothes)
(04. More Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: level2-04.1.pdf

Téma: Oblečení (More Clothes), Barvy (Colours)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová), čisté bílé papíry, nůžky a lepidlo

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip „Clothes“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR a zároveň opakujte barvy. Úkolem je vybarvit obrázky dle zadání instruktora (diktát). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1.

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že v minulé lekci se dívaly na DVD. Zeptejte se česky, jestli si pamatují, o čem bylo, co si Steve oblékal. Případně můžete položit i anglickou otázku: „What clothes is Steve wearing?“, nechte děti spontánně reagovat, jejich případné české odpovědi opakujte anglicky a chvalte je: „Yes, gloves, jumper…, well done!“ Pokud děti neodpovídají vůbec, naznačte a případně dokončete odpověď sami: „ G-g-g… gloves, s-s-s… shirt, s-s-s… scarf, …“
 • Pokuste se je namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se tedy ještě jednou na Steva podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně. Jaké další oblečení si vzal?: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 4.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Nyní si slovíčka ještě jednou společně zopakujte – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 6.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 6.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Představte pracovní list – ukažte na první kus oblečení a zeptejte se: „What is it?“ Pokud děti odpoví česky, zopakujte jejich odpověď anglicky: „It´s a scarf, well done.“ Pokud děti neodpoví vůbec, odpověď naznačte: „It´s a s-s-s…“, doplňte vhodným gestem (dejte si ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď) a případně dokončete: „… scarf.“ Stejně pokračujte i s ostatními kusy oblečení.
 • Nyní přejděte k samotnému úkolu. Vysvětlete dětem, že budou vybarvovat oblečení, které určíte – ukazujte na pracovním listu a pastelkami naznačujte vybarvování:Colour the pictures. Take a red, a blue and a green pencil and colour the scarf.“ Zároveň zdvihněte všechny jmenované pastelky a ukažte na šálu, předstírejte vybarvování jednotlivých pruhů těmito pastelkami.
 • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!!). Opět držte svůj pracovní list před sebou, ukazujte na něm a zopakujte instrukci k úkolu: Take a red, blue and green pencil and colour the scarf.“ Naznačte vybarvování šály příslušnými pastelkami. Nechte děti pracovat, procházejte mezi nimi a kontrolujte správnost provedení úkolu.
 • Pokračujte stejně s ostatními obrázky, ale již neukazujte na příslušné oblečení, pouze můžete vždy zdvihnout určené pastelky. Nechte děti najít správný obrázek samostatně (TPR). Jestliže se jim však opakovaně nedaří úkol plnit, postupujte společně (ukazujte na příslušné oblečení).
 • Po dokončení vybarvování vyzvěte děti, aby si obrázky porovnaly: „Show us your pictures, please.“ Ptáme se dětí postupně na barvy jednotlivých kusů oblečení: What colour is the scarf?“ Pokud se děti stydí ukazovat obrázky, nenuťte je, ale všechny od nich vyberte, promíchejte, sedněte si společně k jednomu stolu a anonymně ukazujte obrázky za sebou. Odpověď je: It’s red, green and blue.

Něco navíc:

 • Vybarvené obrázky oblečení si děti mohou vystřihat: „Cut out the pictures, please.“ Soubežně naznačte střihání prsty nebo nůžkami. Poté si části oblečení mohou děti nalepit na čistý papír: „Glue the pictures here.“ A dokreslit postavičky: „Draw pictures.“ Buď se mohou pokusit sestavit jednu postavu z co nejvíce kusů vystřiženého oblečení, nebo mohou vytvořit šest různých postav, pokaždé s jedním kusem oblečení a zbytek postavy dokreslit. Jednotlivé části těl a oblečení nakreslených postav si poté společně pojmenujte (opakování): „What is it? What colour is it?“ Případné odpovědi: „It´s a red, blue and green shirt.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What clothes is Steve wearing?“ Jaké oblečení má na sobě Steve?
„Yes, gloves, jumper…, well done!“ Ano, rukavice, svetr…, dobře!
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se znovu podívat na DVD.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a s-s-s… scarf, well done.“ To je š-š-š… šála, dobře.
„Colour the pictures.“ Vybarvěte obrázky.
„Take a red, a blue and a green pencil and colour the scarf.“ Vezměte červenou, modrou a zelenou pastelku a vybarvěte šálu.
„Show us your pictures, please.“ Ukažte nám své obrázky, prosím.
„What colour is the scarf?“ Jakou barvu má šála?
„Cut out the pictures, please.“ Vystřihejte obrázky, prosím.
„Glue the pictures here.“ Přilepte obrázky sem.
„Draw pictures.“ Nakreslete obrázky.
„What is it?“ Co to je?
„What colour is it?“ Jakou to má barvu?
„It´s red, blue and green.“ Je to červené, modré a zelené.

Návrat do:
04. More Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012