4.0 Oblékni se (Get Dressed)
(04. More Clothes (Oblečení))

Téma: Oblečení (More Clothes)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu úrovně 1 a 2, reálné oblečení od jednoho druhu vždy dva kusy (dle možností košile, triko, rukavice, ponožky, čepice, sukně, svetr atd. – viz slovíčka)

Shrnuti:

Příběhový DVD klip „Get Dressed“ opakuje jazyk osvojený dětmi v úrovni 1 a představuje dalších šest druhů oblečení (gloves, socks, skirt, scarf, jumper, shirt), které spojuje do jazykové struktury: Mít na sobě + oblečení: „I´m wearing (gloves).“Následně se v procvičovacím DVD klipu „Clothes“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme.Týmová pohybová hra nová slovíčka procvičuje pomocí technik TPR.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
 • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

 • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Co byste řekli tomu, že se dneska zase potkáme se Stevem a Maggie? O čempak nám budou tentokrát vyprávět? Pojďme to zjistit.: „Let´s watch the DVD!“
 • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy je téma zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kde se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Aha, dneska nám Steve ukáže nějaké svoje oblečení. Nebo anglicky: „So, today is about clothes.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, kolikrát se Steve v klipu převlékne. Otázku můžete položit česky nebo anglicky: „How many times does Steve change his clothes?“ Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
 • Po skončení příběhu položte otázku znovu – viz výše. Odpověď: three times (3x).
 • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

 • Pokračujte sledováním druhého klipu. Tento klip částečně opakuje slovíčka z úrovně 1 kapitoly Oblečení. U těchto slovíček není nutné pokaždé, když Steve vyzývá děti k opakování, klip zastavovat. Pouze když vidíte, že děti mají snahu spolupracovat, ale nestíhají, můžete klip občas zastavit. Pokud však vidíte, že děti vůbec nerozumí slovíčkům z předchozí úrovně, zastavte klip a slovíčka si v rychlosti zopakujte pomocí obrázkových karet (flashcards) – zvolte některou z krátkých opakovacích aktivit (viz kapitola 4.2.3), teprve poté se podívejte na klip ještě jednou.
 • Klip zastavujte spíše v doporučených místech (viz návod níže), opakujte otázky a úkoly od Steva, případně přidejte vlastní. Pomáhejte dětem úkoly plnit – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
 • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka /úkol od lektora Předpokládaná reakce Činnost lektora
1:32 Say it with me. They are gloves… Say with Steve. They are gloves. They are gloves… Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, vyzvěte děti gestem, aby se zapojily. Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
1:45 Say it with me. It´s a hat… It´s a hat… It´s a hat… DVD zastavovat nemusíte, pouze začněte opakovat se Stevem a gesty vyzvěte děti, aby udělaly totéž (jedná se o opakování slovíčka z úrovně 1).
2:00 So we say. It´s a coat… It´s a coat… It´s a coat… DVD zastavovat nemusíte, pouze začněte opakovat se Stevem a gesty vyzvěte děti, aby udělaly totéž (jedná se o opakování slovíčka z úrovně 1).
2:14 They are trousers… They are trousers… They are trousers… DVD zastavovat nemusíte, pouze začněte opakovat se Stevem a gesty vyzvěte děti, aby udělaly totéž (jedná se o opakování slovíčka z úrovně 1).
2:51 Say it with me. It´s a jumper… Say with Steve. It´s a jumper. It´s a jumper… Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, vyzvěte děti gestem, aby se zapojily. Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
3:00 Say it with me. It´s a shirt… Say with Steve. It´s a shirt… It´s a shirt… Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, vyzvěte děti gestem, aby se zapojily. Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
3:25 Say it with me. It´s a scarf… Say with Steve. It´s a scarf… It´s a scarf… Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, vyzvěte děti gestem, aby se zapojily. Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
3:40 So we say. It´s a T-shirt… It´s a T-shirt… It´s a T-shirt… DVD zastavovat nemusíte, pouze začněte opakovat se Stevem a gesty vyzvěte děti, aby udělaly totéž (jedná se o opakování slovíčka z úrovně 1).
3:53 So we say. They are shorts… They are shorts… They are shorts… DVD zastavovat nemusíte, pouze začněte opakovat se Stevem a gesty vyzvěte děti, aby udělaly totéž (jedná se o opakování slovíčka z úrovně 1).
 • Doplňte úkol o nácvik slovíček socks a skirt – použijte obrázkové karty (flashcards) nebo opravdové oblečení. Stoupněte si před děti, ukažte vždy jednu obrázkovou kartu a rytmicky opakujte minimálně třikrát (jako Steve v klipu) – můžete měnit hlas, zrychlovat/zpomalovat, tleskat a různě se hýbat do rytmu: „It´s a skirt / They are socks.“ Vyzvěte děti, aby říkaly s vámi: „Say with me – it´s a skirt / they are socks.“ Opět několikrát společně opakujte jako Steve v klipu (doplňujte rytmickými prvky, gesty atd.).

Hra:

 • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru (štafetu) vycházející z DVD klipu, „Dress Up and Run“ (Oblékni se a běž). Utvořte dvě družstva: „Make two teams, please.“ Před každé družstvo položte hromádku oblečení (každé družstvo by mělo mít v hromádce stejné druhy oblečení). Vysvětlete a předveďte pravidla hry – běhá se po jednom z každého družstva ke zdi a zpět v oblečení, které zadá lektor. V každém kole běží různí členové družstva v různém oblečení (dle zadání). Bod pro své družstvo získá rychlejší ze závodníků (obleče se do správného oblečení, přeběhne místnost tam a zpět a zase se svleče). Body se družstvům přidělují po jednotlivých kolech. Odstartujte první kolo a zadejte oblečení (může to být jeden nebo i více kusů): „(Put on) the socks. Ready, steady, go!“ První závodníci (z každého družstva jeden) si oblečou ponožky z hromádky, přeběhnou místnost tam a zpět a zase se svlečou – v tomto momentě vyhodnoťte kolo a přidělte body (zapisujte). Odstartujte další kolo.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se dívat na DVD!
„So, today is about clothes.“ Takže, dnes je to o oblečení.
„How many times does Steve change his clothes? Kolikrát se Steve převleče?
„Say with Steve. They are (gloves) / It´s (a jumper).“ Říkejte se Stevem. To jsou (rukavice). / To je (svetr).
„(Say with me) – it´s a skirt / they are socks.“ (Říkejte se mnou) – to je sukně / to jsou ponožky.
„Make two teams, please.“ Utvořte dvě družstva, prosím.
„(Put on) the socks. Ready, steady, go!“ (Oblékněte si) ponožky. Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
04. More Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012