10.5 Spoj poloviny (Connect the Halves)
(10. Jobs (Povolání))

Připojený soubor: 10.5-pl.pdf

Téma: Povolání (Jobs)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s příslušnými slovíčky (povolání), pracovní list, tužky, případně pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se zaměstnání (teacher, office worker, police officer, firefighter, doctor, shop assistant). Zároveň si budete moci procvičit barvy. Úkolem je spojit poloviny těla, které k sobě patří a pojmenovat zaměstnání, případně postavy vybarvit dle zadání nebo samostatně. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1. Využijte obrázkové karty jakéhokoliv tématu včetně barev.

 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: například hra č. 11.

 • Nakonec požádejte děti, aby se usadily (ke stolům): „Sit down, please.”

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukazujte střídavě na horní poloviny těla postav a ptejte se (můžete měnit rychlost, ukazovat na jeden obrázek několikrát atd.): „What job is it?” Chvíli vyčkejte na odpověď, která může být jednoslovná: „Firefighter.”, ale spíše povzbuzujte děti, aby odpovídaly celou větou: „It’s a firefighter.” Pokud děti nezvládnou zpočátku odpovědět samy, pomozte jim tak, že větu začnete říkat sami a naznačte jim, že mají opakovat: „Say with me – it’s a f-f-f (dejte si ruku k uchu jako náznak poslouchání) firefighter.” Děti průběžně za jejich pokusy chvalte: „Well done!/Good job!“ Tuto část úkolu provádějte přiměřený čas, děti nesmíte znudit a ztratit jejich pozornost.

 • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. Vyberte si jednu půlku postavy a předstírejte, že jí připojujete k příslušné spodní polovině.

 • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

 • Dejte dětem dostatek času na vypracování úkolu. Mezitím si připravte na tabuli/velký papír/flip chart (který vidí všechny děti) jednoduchou tabulku, kde v jednom sloupečku budou čísla 1-6, vedle kterých bude vždy volné místo na vpisování písmenek.

 • Nakonec si společně zkontrolujte odpovědi. Nechte děti po jednom běhat/chodit k připravené tabulce (na tabuli/papíře/flip chartu) a vpisovat písmenka k příslušným číslům: „Come here (to the board/paper/flip chart) and write the letter.” Ukažte dětem názorně.

 • Společně si pak ještě jednou pojmenujte jednotlivé postavy: „What is number 1? It is a teacher.”

Něco navíc:

 • Postavy si mohou děti vybarvit buď samostatně, nebo dle zadání.

 • Zahrajte si hru ‚Hot Seat‘. Rozdělte děti do dvou skupin, posaďte je na židle/postavte je čelem k sobě. Stoupněte si za jednu skupinu a postupně ukazujte obrázkové karty se zaměstnáními a děti, které se na vás dívají, mají zaměstnání beze slov předvádět: „Look at the picture and mime. Be quiet.” Ti, kteří jsou k vám zády, mají zaměstnání hádat: „It’s a police officer.” Po několika obrázcích přejděte na druhou stranu a role se vymění. Můžete přidělovat body jednotlivcům nebo dvojicím nebo hrát jen tak pro legraci (například si vždy plácněte s tím, kdo uhodne „high five“).

Potřebné fráze:

„Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
What job is it?” Jaké je to zaměstnání?
It’s a firefighter.” Je to hasič.
Say with me – it’s a f-f-f-firefighter.” To je h-h-h-hasič.
Well done!/Good job!” Dobře!
Come here (to the board/paper/flip chart) and write the letter.” Pojďte sem (k tabuli/papíru/flip chartu) a napište písmeno.
What is number 1?” Co je číslo 1?
It is a teacher.” To je učitel.
Look at the picture and mime. Be quiet.” Podívej se na obrázek a předveď ho. Buď potichu.

Návrat do:
10. Jobs (Povolání)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012