10.4 Dvojice (Pairs)
(10. Jobs (Povolání))

Připojený soubor: level2-10.4.pdf

Téma: Povolání (Jobs)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, jedna kopie pracovního listu navíc (rozstřihejte ji, jak vás napadne, vytvoříte puzzle), tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR a zároveň rozvíjí logické myšlení. Úkolem je spojit postavy, které vypadají stejně (vysoký hasič a vysoká doktorka). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listu. Ukažte na jednu postavu z příkladové dvojice (tall doctor – tall firefighter): „What is he/she?“ Vyčkejte s odpovědí, povzbuďte děti mimicky rukou, kýváním hlavy atd.), pokud je to nutné, pomozte s odpovědí: „She is a d-d-d…. doctor / He is a f-f-f… firefighter.“ A popište postavu dál: „He/She is tall. She/He is a tall doctor/firefighter.“ Stejně postupujte u druhé z příkladových postav. Poté mimicky naznačte spojení těchto postav: „Connect the tall firefighter and the tall doctor.“ (Zdůrazněte slovo „tall“.)
  • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Zopakujte výše zmíněný postup pro první dvojici postav a naznačte tužkou spojení mezi nimi. Stejným způsobem pokračujte u ostatních dvojic. Zadávejte dětem instrukce: „Connect the short office worker and the short police officer. Connect the fat teacher and the fat police officer. Connect the thin office worker and the thin shop assistant.“ Procházejte mezi dětmi a případně jim asistujte. Dle pokročilosti dětí rozhodněte, zda budete dětem zmíněné postavy ukazovat na pracovním listu nebo je necháte pracovat samostatně na základě vašich instrukcí.
  • Nakonec si společně pracovní list projděte – ukazujte na svém pracovním listu a ptejte se: „What is he?“ Odpověď by měla zahrnovat jak profesi, tak charakteristiku postavy: „He is a tall firefighter.“

Něco navíc:

  • Požádejte děti, aby nakreslily samy sebe v profesi, kterou by chtěly jednou vykonávat. Pokud by děti použily jinou profesi, než kterou znají, můžete ji společně vyhledat ve slovníku a naučit se nové slovo. Obrázky můžete vybrat, udělat si malou vernisáž a společně obrázky procházet a říkat si, kdo chce čím být.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is he/she?“ Čím je?
„She/He is a doctor/firefighter.“ To je doktorka/hasič.
„He/She is tall.“ On/ona je vysoký/vysoká.
„She/He is a tall doctor/firefighter.“ Je to vysoká/ý doktorka/hasič.
„Connect the tall firefighter and the tall doctor.“ Spoj vysokého hasiče a vysokou doktorku.

Návrat do:
10. Jobs (Povolání)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012