10.3 Tlustý policista (He is a Fat Police Officer)
(10. Jobs (Povolání))

Připojený soubor: level2-10.3.pdf

Téma: Povolání (Jobs)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje slovíčka předešlých témat za využití především technik TPR a zároveň rozvíjí logické myšlení. Úkolem je nalézt správné oblečení pro danou postavu dle zadání lektora (diktát) a poté samostatně doplnit i pokrývkou hlavy. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 11.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, zároveň na něm ukazujte a drilujte nová slovíčka (rytmicky opakujte celou frázi, měňte hlas, polohu atd.). Ukažte na silného pána: „He is fat.“ Použijte rovněž mimiku – předveďte, že je tlustý. Poté vyzvěte děti, aby po vás opakovaly hlubokým hlasem: „Say with me, he is fat, he is fat, he is fat.“ Podobně pokračujte popisem dalších postav, např. vysokým hlasem, ve dřepu, ve stoje, současně kývejte hlavou do rytmu atd.: „She is thin, he is short, she is tall.“
  • Vraťte se zpět k policistovi a zopakujte jaký je: „He is fat.“ Zeptejte se, jaké oblečení by pro něj bylo vhodné: „What clothes are for the fat man?“ Předvádějte, že hledáte v dolní části pracovního listu vhodné oblečení. Pokud děti ukazují nebo vykřikují „Police officer.“ Pochvalte je a zopakujte vhodné oblečení: „Yes, these are his clothes, well done! He is a police officer.“ Požádejte děti, aby spojily dané oblečení a klobouk s postavou policisty: „Let´s connect the police officer to his hat and his clothes.“ Naznačte kreslení čáry od klobouku k policistovi a k jeho oblečení.
  • Rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a tužky až nyní!). Opět držte svůj pracovní list před sebou, ukazujte na něm a opakujte instrukce – viz výše. Dále pokračujte stejným způsobem i u ostatních postav, ale pokuste se dětem nepomáhat ukazováním na listu, ale pouze popsat postavu: „He is a fat police officer. She is a tall doctor. She is a thin shop assistant. He is a short teacher/office worker.“
  • Správné odpovědi: the fat man – police officer, the thin woman – shop assistant, the short man – office worker, the tall woman – doctor.

Něco navíc:

  • Zahrajte si hru „Tichá pošta“, ale místo posílání slov nebo vět posílejte mimické znázornění profese. Hráčům vysvětlete pravidla hry. Hráči stojí v zástupu jeden za druhým a navzájem na sebe nevidí. Profese smí hráč předvádět beze slov a pouze tomu, kdo stojí v zástupu před ním. Hráč, který je na řadě s předváděním, jemně poklepe na rameno hráče před ním, ten se otočí a sleduje pantomimu. Poté se otočí zase zpět a stejným způsobem předvede profesi hráči před sebou. Pantomima pokračuje zástupem, až dojde na konec. Poslední hráč v zástupu se pokusí určit profesi, pokud uspěje, získá body, pokud ne, má šanci určit profesi a získat body předposlední hráč atd., dokud není profese správně určena.
  • Počet přidělovaných bodů – nejvzdálenější hráč získá tolik bodů, kolik je hráčů (tj. počet lidí, kterými prošla pošta), předposlední hráč o jeden méně atd. Hru můžete hrát neomezeně dlouho, po každém kole prostřídejte pořadí hráčů v zástupu. Seřaďte hráče do zástupu čelem od vás. První profesi prvnímu hráči pošeptejte. Pokud jsou děti pokročilé, posílejte tichou poštou přídavné jméno. Pokud jsou děti opravdu schopné, posílejte tichou poštou jak přídavné jméno, tak danou profesi.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„He is fat.“ Je tlustý.
„Say with me, he is fat…“ Říkejte se mnou, on je tlustý…
„She is thin, he is short, she is tall.“ Ona je hubená, on je malý, ona je vysoká.
„What clothes are for the fat man?“ Které oblečení je pro tlustého muže?
„Yes, these are his clothes, well done! He is a police officer.“ Ano, tohle je jeho oblečení, dobře! Je to policista.
„Let´s connect the police officer to his hat and his clothes.“ Pojďme spojit policistu s jeho kloboukem a oblečením.
„He is a fat police officer.“ Je to tlustý policista.
„She is a tall doctor. She is a thin shop assistant. He is a short teacher/office worker.“ Je to vysoká doktorka. Je to štíhlá prodavačka. Je to malý učitel/úředník.
„How many teachers´ hats? Ready, steady, go!“ Kolik učitelských klobouků? Připravit ke startu, pozor, teď.

Návrat do:
10. Jobs (Povolání)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012