10.1 Přiřaď klobouk k hlavě (Match the Hat to the Head)
(10. Jobs (Povolání))

Připojený soubor: level2-10.1.pdf

Téma: Povolání (Jobs)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužka, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip „Jobs“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí TPR a zároveň opakuje barvy. Úkolem je spojit postavu s příslušným kloboukem dle zadání od lektora (diktát) a vybarvit postavy dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
 • Pokud děti již nesedí, požádejte je, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem bylo (jobs) a jaké postavy viděly: „What jobs are (there) in the DVD clip?“ Odpovědi naznačte a případně dokončete: „T-t-t… teacher, doctor, shop assistant, office worker, police officer, firefighter.“
 • Pokuste se je namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou na příběh Steva podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně!: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 10.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Nyní si slovíčka společně znovu zopakujte – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.

Pracovní list:

 • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukazujte na obrázek, když o něm budete mluvit. Upozorněte na první klobouk a zeptejte se, kdo ho nosí na hlavě: „Whose hat is this?“ Odpovězte sami: „It´s a police officer´s hat.“ Vysvětlete úkol – je třeba spojit klobouk policisty s postavou policisty v dolní části pracovního listu: „Let´s connect the police officer´s hat to police officer.“ Naznačte, jak sledujete čáru a dokončujete ji až k postavě policisty: „Follow and finish the line from the police officer´s hat to the police officer.“
 • Nyní dětem rozdejte pracovní listy. (POZOR! Aby děti vnímaly instrukce k úkolu, je vhodné pracovní listy rozdat až nyní!) Svůj pracovní list opět držte tak, aby na něj všechny děti dobře viděly a ukazujte současně s mluvením. Zopakujte instrukce – viz výše: „Give the police officer´s hat to the police officer. Follow and finish the line. Ready, steady, go!“ Dítě, které dokončí úkol jako první, se přihlásí. Pogratulujte mu nebo si spolu plácněte (High five).
 • Stejným způsobem spojte ostatní klobouky s příslušnými postavami (formou diktátu děti zkompletují jednotlivé profese), pokračujte náhodně, nikoli podle pořadí na pracovním listu, abyste udrželi pozornost dětí a ověřili si, že děti rozumí.
 • Vyzvěte děti, aby si připravily pastelky: „Take some coloured pencils.“ Doplňte mimikou (zvedněte pastelky) a diktujte, jakou barvou mají děti vybarvit postavu v dolní části listu: „Colour the shop assistant green.“ Vezměte zelenou pastelku a naznačte vybarvování příslušné postavy. Stejně postupujte u vybarvování dalších postav. Poslední tři vybarvování zadejte bez mimické nápovědy, pouze určete barvu a ukažte příslušnou pastelku, ale na danou postavu již neukazujte – nechte děti nejprve samostatně určit správnou postavu, pomozte jim až tehdy, pokud by měly problém. Barvy volte následující: blue, red, green, yellow, orange, purple.
 • Vyzvěte děti, aby vždy stejnou pastelkou vybarvily i příslušný klobouk: „Colour the hats.“ Jako příklad opět uveďte prodavačku: „Colour the shop assistant´s hat green“, ukažte na postavu prodavačky zelenou pastelkou a pak stejnou pastelkou na příslušnou čepičku a naznačte vybarvování. Vyzvěte děti, aby zbytek klobouků vybarvily samy.
 • Kontrolu úkolu proveďte tak, že se zeptáte na barvy klobouků: „What colour is the shop assistant´s hat?“ Stejně pro ostaní profese.

Něco navíc:

 • Zahrajte si pohybovou hru „Stand up and Clap if True“ (Postav se a tleskni, jestli je to pravda.). Ukazujte jim obrázkové karty s profesemi a komentujte je: „It´s a doctor.“ Pokud se shoduje váš komentář s kartou, děti si stoupnou a tlesknou, pokud se neshoduje (vy se občas záměrně spleťte), nepostihujte ty, kteří se spletou – situaci spíš odlehčete: „Oops, wrong!“ A zasmějte se. Pokud chcete této hře přidat na dramatičnosti, nechte ty děti, které se spletly mimo hru do vašeho dalšího „spleteného“ komentáře.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„What jobs are (there) in the DVD clip?“ Jaká jsou v klipu povolání?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se podívat na DVD ještě jednou.
„Whose hat is this?“ Čí klobouk je tohle?
„It´s the police officer´s hat.“ To je policistův klobouk.
„Let´s connect the police officer´s hat to the police officer.“ Pojďme spojit klobouk policisty s policistou.
„Follow and finish the line from the police officer´s hat to the police officer.“ Sledujte a dokončete čáru od policistova klobouku k policistovi.
„Give the police officer´s hat to the police officer.“ Dejte klobouk policisty policistovi.
„Follow and finish the line. Ready, steady, go!“ Sledujte a dokončete čáru. Připravit ke startu, pozor, teď!
„Take some coloured pencils.“ Vezměte si nějaké pastelky.
„Colour the (shop assistant) (green).“ Vybarvěte (prodavačku) (zeleně).
„Colour the hats.“ Vybarvěte klobouky.
„Colour the (shop assistant´s hat) (green).“ Vybarvěte (klobouk prodavačky) (zeleně).
„What colour is the shop assistant´s hat?“ Jakou barvu má klobouk prodavačky?
„Stand up and clap if true.“ Stoupněte si a tleskněte, pokud je to pravda.
„Oops, wrong!“ Jejda, špatně!

Návrat do:
10. Jobs (Povolání)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012