2.6 Doplň řadu (Finish the Pattern)
(02. In a Pencil Case (V penále))

Připojený soubor: level2-02.6.pdf

Téma: V penále (In a Pencil Case)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, školní potřeby – minimálně 12 kusů (penál, pravítko, guma, ořezávátko, tužka, pero/propiska)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň procvičuje logické myšlení a postřeh. Úkolem je doplnit řady školních pomůcek tak, aby jejich opakování tvořilo logickou řadu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listu. Postupně ukazujte na jednotlivé předměty, vyberte vždy jen jednoho zástupce konkrétního druhu a ptejte se: „What is it?“ Pokud děti odpovídají česky, jejich odpovědi zopakujte anglicky a pochvalte je. Jinak odpověď nejprve vždy naznačte: „It´s a r-r-r…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (kývejte hlavou, povzbuzujte rukou k odpovědi, dejte si ruku k uchu, jakože neslyšíte atd.), případně odpověď dokončete: „… a ruler, well done.“ Stejně představte na pracovním listu i ostatní školní pomůcky (a pencil case, a pencil sharpener, a pen, a rubber, a pencil).
  • Předveďte, jakým způsobem plnit úkol na tomto pracovním listu – vraťte se k prvnímu řádku a vyzvěte děti, aby s vámi pojmenovávaly jednotlivé předměty a přitom na ně ukazujte: „Say with me – a ruler, a pencil case, a ruler, a pencil case, a ruler…“ Ukažte na prázdný čtvereček a mimicky i gesty naznačte, že se má pokračovat (rozhoďte rukama a otevřete pusu, jakože chcete promluvit, ale zarazíte se) a vyčkejte, zda děti budou samy pokračovat. Pokud ne, napovězte: „A p-p-p… pencil case.“ Stejně pokračujte i s ostatními čtverečky. Nakonec naznačte kreslení chybějících předmětů do čtverečků: „Draw it here.“
  • Rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Držte svůj pracovní list před sebou, ukazujte na něm a opakujte instrukce – viz výše. Stejným způsobem proveďte s dětmi druhou řadu. Poslední dvě řady nechte děti pracovat samostatně, dle individuální pokročilosti; popřípadě opět pracujte společně. Nakonec si úkol společně zkontrolujte – ukazujte na svém pracovním listu a říkejte společně s dětmi: „Say with me…“
  • Řešení: 1. řada – pencil case, ruler, pencil case, ruler, pencil case; 2. řada – pencil sharpener, pencil sharpener, pen, pen, pencil sharpener; 3. řada – ruler, rubber, rubber, ruler, rubber; 4. řada – pencil, ruler, pen, pencil, ruler.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s děmi hru „Hop if True“ (Poskoč, pokud je to pravda). Vyzvěte děti, aby se postavily: „Stand up, please.“ Vezměte si školní pomůcky nebo obrázkové karty a postavte se čelem před ně. Nyní vysvětlete hru dětem – pokud ukážete předmět/kartu a řeknete správně anglicky její název, pak děti musí poskočit na jedné noze. Pokud však ukážete předmět/kartu a řeknete její název špatně, pak děti poskočit nesmí. Kdo poskočí v tomto případě, vypadává ze hry do chvíle, kdy zase určíte nesprávně slovíčko.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a r-r-r… ruler, well done.“ To je p-p-p… pravítko, dobře.
„Say with me – a ruler, a pencil case, a ruler, a pencil case, a ruler…“ Říkejte se mnou – pravítko, penál, pravítko, penál, pravítko…
„Draw it here.“ Nakreslete to sem.
„Stand up, please.“ Postavte se, prosím.
„Hop if True“ Poskočte na jedné noze, pokud to je pravda.

Návrat do:
02. In a Pencil Case (V penále)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012