2.5 Zapomenuté předměty (Forgotten Objects)
(02. In a Pencil Case (V penále))

Připojený soubor: level2-02.5.pdf

Téma: V penále (In a Pencil Case)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, pastelky (zelená, modrá, červená, žlutá, oranžová, fialová), reálné kancelářské pomůcky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje barvy. Zároveň je grafomotorickým cvičením. Úkolem je obtáhnout čáry vedoucí od jednotlivých postav a tím zjistit, jaký předmět dané postavy ztratily po cestě ze školy. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Postupně ukazujte na listu na Steva a Maggie a ptejte se: „Who is it?“ Vyčkejte s odpovědí, případně se pokuste napřed jen napovídat, např.: „It is S-S-S…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají), případně dokončete: „… Steve, yes, perfect!“ Stejně pokračujte i u Maggie. Představte zbývající chlapce a dívky – ukazujte na pracovním listu – např.: „She is Klára. He is Martin. She is Monica. He is Honza.“
  • Nyní přejděte k samotnému úkolu. Vysvětlete dětem, že Steve, Maggie a děti jdou ze školy, ale ztratili z aktovky nějaké věci. Vyzvěte děti, aby jim pomohly věci najít: „Let´s find the things for them.“ Pokračujte zadáním úkolu – zakroužkovat nejdříve barevně osobu, které něco schází a poté pastelkou obtáhnout cestu od této osoby k předmětu, který jí schází. „What´s missing from his/her bag? Take a (red) pencil and circle (the boy) (red), please.“ Naznačte kroužkování pera červenou pastelkou: „Follow the line – ready, steady, go!“
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (green, blue, red, orange, yellow, purple). (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!) Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte zadání úkolu: „Let´s find the things.“ Pokračujte zadáním kroužkování: „Take a red pencil and circle the boy red, please.“ Vše dětem názorně předveďte. Nyní vyzvěte děti, aby obtáhly čáru vedoucí od pera stejnou pastelkou, a tak zjistily, komu pero patří: „Follow the line – ready, steady, go!“ Naznačte červenou pastelkou cestu skrz bludiště. Povzbuďte děti, aby mezi sebou soutěžily, kdo najde věc jako první. Nalezený předmět poté rovněž zakroužkujte červeně: „It is Honza´s pen, circle the pen red.“ Pokračujte stejným způsobem i pro ostatní předměty, barvy určujte sami. První dva předměty zakroužkujte danou pastelkou s dětmi, u dalších již pouze určete pastelku, ale předmět nechte děti najít samostatně (popřípadě pomozte/napovězte).

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru „Touch…“ (Dotkni se…). Rozmístěte po místnosti předměty (nebo obrázkové karty), nechte děti určitým způsobem chodit dokola (např.: „Walk. Jump. Hop. Run.“), můžete společně zpívat i písničku nebo poslouchat CD. Jednou za čas vykřikněte: „Touch the ruler.“ Děti se snaží co nejdříve dotknout pravítka (mohou mít více možností – záleží, kolik předmětů od jednoho druhu jste rozmístili). Poslední hráč, který se dotkne správného předmětu (nebo hráč, který se dotkne nesprávného předmětu), vypadává ze hry na jedno kolo. Můžete povzbudit děti, aby se střídaly v roli učitele, a vy tak mohli hrát s nimi.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It is S-S-S… Steve, yes, perfect!“ To je S-S-S… Steve, ano skvěle!
„She is Klára. He is Martin. She is Monica. He is Honza.“ Ona je Klára. On je Martin. Ona je Monika. On je Honza.
„Let´s find the things (for them).“ Pojďme (pro ně) ty věci najít.
„What´s missing from his/her bag?“ Co z jeho/jejího batohu chybí?
„Take a (red) pencil and circle (the boy) red, please.“ Vezměte si (červenou) pastelku a zakroužkujte (chlapce) červeně, prosím.
„Follow the line – ready, steady, go!“ Sledujte čáru – připravit ke startu, pozor, teď!
„It is Honza´s pen, circle the pen red.“ To je Honzovo pero, zakroužkujte pero červeně.
„Walk/Jump/Hop/Run.“ Jdi. /Skákej snožmo. /Skákej na jedné noze. /Běž.
„Touch the ruler.“ Dotkni se pravítka.

Návrat do:
02. In a Pencil Case (V penále)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012