2.2 Částečný penál (Partial Pencil Case)
(02. In a Pencil Case (V penále))

Připojený soubor: level2-02.2.pdf

Téma: V penále (In a Pencil Case)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň opakuje počítání a číslovky a procvičuje jemnou motoriku. Úkolem je dokreslit školní pomůcky, spočítat je a čísla zapsat do příslušného čtverečku ve spodní části listu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.


Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listu. Ukažte na Steva a zeptejte se: „Who is it?“ Nechte děti odpovědět samostatně, případně napovězte: „It´s S-S-S… Steve.“. Stejným způsobem představte Maggie. Pokračujte popisem situace česky: Maggie zase čaruje a nechala zmizet části předmětů – pomůžeme Stevovi zjistit, jaké to byly? Nyní popište první úkol: „Finish the pencils, please.“ Naznačte dokreslování tužek podle tečkovaných čar.
  • Rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Držte svůj pracovní list před sebou, ukazujte na něm a opakujte instrukce – viz výše. Stejným způsobem nechte děti dokreslit i ostatní předměty. Při zadání prvních dvou předmětů dokreslujte názorně s dětmi, u dalších předmětů pouze zadejte instrukci, ale neukazujte na příslušné předměty – nechte děti najít a dokreslit dané předměty samostatně (TPR). Pouze v případě, že by daný úkol nezvládaly, můžete opět kreslit s nimi.
  • Nyní přejděte k dalšímu úkolu – spočítat jednotlivé druhy předmětů: „How many pens (are there) in the picture?“ Vyzvěte děti, aby s vámi počítaly: „Count with me – one, two – two pens.“ Pobídněte děti, aby číslo zapsaly do odpovědní části a zároveň ukažte na příslušný čtvereček: „Write the number here.“
  • Řešení: two (2) pens, five (5) pencils, one (1) pencil case, three (3) rulers, three (3) rubbers, two (2) pencil sharpeners.

Něco navíc:

  • Obrázek si můžete s dětmi vybarvit dle vašich instrukcí – tak zopakujete barvy a dále procvičíte slovní zásobu pomocí technik TPR. Zadávejte instrukce typu: „Colour the pencils red, colour Steve blue…“
  • Nakonec si můžete s dětmi zahrát pohybovou hru „Find it Fast“ (Rychle to najdi). Rozmístěte po podlaze místnosti obrázkové karty obrázky dolů a rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Zadejte slovo, které mají děti co nejrychleji najít. Vybíhá vždy jeden zástupce každého družstva a snaží se co nejrychleji najít zadané slovíčko tak, že postupně otáčí obrázkové karty. Pokud na kartě není jím hledané slovíčko, otočí kartu zpátky obrázkem dolů. Rychlejší hráč získá bod pro své družstvo – body zapisujte po kolech. Hledanou kartu nechá hráč v poli – vy musíte karty čas od času „zamíchat“. Hrajte tak dlouho, dokud se všichni hráči nevystřídají alespoň jednou.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve.“ To je S-S-S… Steve.
„Finish the pencils, please.“ Dokončete tužky, prosím.
„How many pens (are there) in the picture?“ Kolik per (je) na obrázku?
„Count with me – one, two – two pens.“ Počítejte se mnou – jeden, dva – dvě pera.
„Write the number here.“ Napište číslo sem.
„Colour the pencils red, colour Steve blue…“ Vybarvěte tužky červeně, vybarvěte Steva modře…
„Make two teams, please.“ Utvořte dvě družstva, prosím.

Návrat do:
02. In a Pencil Case (V penále)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012