8.8 Schovaná zvířátka (Hidden Animals)
(08. Farm Animals (Zvířata na farmě))

Připojený soubor: 8.8.pdf

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) s daným tématem, případně obrázkové karty barev, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost dané slovní zásoby a zároveň opakuje barvy a číslovky 1-6. Úkolem je dle diktátu barevně vybarvit zvířata schovaná v obrázku a popsat je. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme hru č. 1. Pomocí hry si zopakujte barvy – využijte barvy v místnosti/na oblečení nebo použijte obrázkové karty či pastelky.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Nyní požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Pokuste se uvést situaci: „What is it?” Vyčkejte na odpověď a případně dětem napovězte: „I don’t know.“ Osvětlete jim, že se to pokusíte zjistit: „Let’s find out!“ a naznačte úkol: „Colour number 1 red.“. Postupně ukazujte červenou pastelkou na plochy označené číslem 1 a předstírejte jejich vybarvování.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky.
  • Společně se opět vraťte k pracovnímu listu a postupně dětem diktujte, jakou barvou mají vybarvovat jednotlivá pole.
  • Nakonec společně pojmenujte vzniklá zvířata – nezapomeňte děti vyzvat k několikerému opakování: „What is it? Say with me – it’s a sheep.“

Něco navíc:

  • K diskuzi o vzniklých obrázcích můžete přidat i dotaz na barvu zvířat: „What colour is the sheep? It’s yellow.”
  • Děti si očíslovaná pole mohou vybarvit dle své fantazie: „Colour the numbers.“ Poté se jich ptejte následovně: „What colour is your horse?“ a s odpovědí případně pomozte: „It’s blue.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
„What is it?” Co je to?
„I don’t know.“ Nevím.
„Let’s find out!“ Pojďme to zjistit!
„Colour number 1 red.“ Vybarvi číslo 1 červeně.
„Say with me – it’s a sheep.“ Říkejte se mnou – to je ovce.
„What colour is the sheep? It’s yellow.” Jakou barvu má ovce? Je žlutá.
„Colour the numbers.“ Vybarvěte čísla.
„What colour is your horse? It’s blue.“ Jakou barvu má tvůj kůň? Je modrý.

Návrat do:
08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012