8.7 Skořápky (Cups)
(08. Farm Animals (Zvířata na farmě))

Připojený soubor: level2-08.7.pdf

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, prázdné papíry, tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je najít skořápku, do které se schovala určitá zvířata a poté je na příslušnou skořápku nakreslit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
 • Pokud děti již nesedí, požádejte je, aby se usadily u stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly a vezměte si pracovní list. Ukažte na obrázek prasátka v dolní části pracovního listu a vyzvěte děti, aby s vámi sledovaly cestu od prasátka ke skořápce v horní části: „Let´s follow the line. Look, this is a pig.“ Vysvětlete dětem, že budete společně hledat i ostatní zvířátka ze skořápek.
 • Nyní dětem rozdejte pracovní listy. (POZOR! Aby děti vnímaly zadání úkolu, je potřeba rozdat jim pracovní listy až nyní.) Vezměte si do ruky obrázkové karty. Zaměřte pozornost dětí na první skořápku v horní části pracovního listu. Vysvětlete, že budete společně zjišťovat, komu patří nohy, které zpod skořápky koukají. Držte karty tak, aby první karta překrývala ostatní. Postupně odkrývejte kartu pod ní od spodní části nahoru a ptejte se, zda jsou nohy na obrázku stejné jako u první skořápky na pracovním listu. Takto pokračujte, dokud nedojdete ke správným nohám. Poté zjistěte, zda děti ví, o které zvířátko se jedná: „What animal is it?“ Pokud nikdo neví, pokračujte s odhalováním obrázku, dokud někdo z dětí neodpoví: „It´s a horse.“
 • Vyzvěte děti, aby sledovaly cestu bludištěm od skořápky s nohama koně až k prázdné skořápce. Pod skořápku do připraveného rámečku dopíší název zvířátka: „Write the word HORSE here.“ Pokud jsou děti pokročilejší, nechte je splnit úkol samostatně, pokud ne, mohou okopírovat slova z obrázkové karty, kterou držíte. Na skořápku pak děti dokreslí dané zvířátko: „Draw a horse here.“ Dejte jim čas na splnění úkolu.
 • Stejně postupujte i u dalších skořápek. Správné pořadí zvířátek (horní řada skořápek zleva doprava): horse, chicken, cow, goat, pig, sheep.
 • Kontrolu úkolu proveďte tak, že nadiktujete dětem zvířata, jak jdou za sebou v dolních „skořápkách“ – zároveň ukazujte na svůj pracovní list: goat, pig, chicken, sheep, horse, cow.

Něco navíc:

 • Nyní můžete s dětmi procvičit slovíčka soutěží. Rozdejte dětem prázdné papíry a požádejte je, aby na papír nakreslily jednu část nějakého zvířete: „Draw a part of an animal here.“ Vezměte si také prázdný papír a ukažte dětem příklad (nakreslete třeba nohu kuřete).
 • Nyní papíry vyberte a rozdělte děti do družstev: „Make teams, please.“ Připravte si tabuli nebo papír na zaznamenání bodů družstev za správné odpovědi.
 • Hrajte na kola – družstva hádají zvíře – rychlejší získá bod. Pokud hrozí přílišná nevraživost mezi družstvy, nechte družstva střídat v hádání zvířete. Pokud jedno družstvo neuhodne, může hádat a získat bod druhé družstvo. To pak pokračuje v hádání atd.
 • Oznamte začátek kola soutěže: „Ready, steady, go!“ Ukažte obrázek a zeptejte se: „What is it?“ Zaznamenejte body a stejně pokračujte s ostatními obrázky.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„Let´s follow the line. Look, this is a pig.“ Pojďme sledovat čáru. Podívejte, to je prase.
„What animal is it?“ Co je to za zvíře?
„It´s a horse.“ To je kůň.
„Write the word HORSE here.“ Napište sem slovo KŮŇ.
„Draw a horse here.“ Nakreslete sem koně.
„Draw a part of an animal here.“ Nakresli část zvířete sem.
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.
„Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!
„What is it?“ Co to je?

Návrat do:
08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012