8.6 Na farmě (On the Farm)
(08. Farm Animals (Zvířata na farmě))

Připojený soubor: level2-08.6.pdf

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, kopie pracovního listu 8.5 (rozstřihaná na čtverečky se zvířaty, jeden čtvereček odpovídá jednomu zvířeti, dle možností podlepená kartonem/čtvrtkou), pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR (provedení úkolu dle verbální instrukce), zároveň opakuje barvy a číslovky, resp. počítání. Úkolem je spočítat zvířata a vybarvovat je určitou pastelkou dle ústního zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 5.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a seznamte děti s obrázkem: „Look, it‘s a farm!“, zároveň ukazujte na celou farmu. Pak ukažte na jednotlivá zvířata a zeptejte se na počet jednoho druhu: „How many goats (are there) on the farm?“ Vyzvěte děti, aby je s vámi spočetly: „Count with me – one, two, two goats.“ Znovu se zeptejte na název zvířátek: „What are they?“ Vyžadujte odpověď celou větou: „They are goats.“ Zeptejte se někoho z dětí, jakou barvu bychom měli na dané zvířátko použít: „What colour would you like to use for the goats?“ Vezměte příslušnou pastelku a naznačte vybarvování: „Take a (red) pencil and colour the goats red.“
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (šest barev: green, blue, red, orange, yellow, purple) (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte instrukce – viz výše. Stejným postupem zjistěte počet dalších zvířat: cows, sheep, chickens, horses, pigs.
  • Řešení: four chickens, two pigs, two goats, three sheep, two horses, one cow.
  • Při zadávání úkolu zvažte aktuální znalosti a dovednosti dětí ve skupině – buď můžete zadávat instrukce pouze ústně, nebo můžete ukazovat příslušnou pastelku a touto pastelkou naznačovat vybarvování zvířat. Správnost provádění úkolu průběžně kontrolujte.
  • Nakonec pracovní listy vyberte a ukazujte ostatním. Ukažte na některou skupinku zvířat na pracovním listu a zeptejte se: „What are they?“ Poté: „What colour are they?“ Vyžadujte od dětí odpověď celou větou: „They are (red) (pigs).“ Postupně takto procvičte všechna zvířátka z pracovního listu.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru v družstvech: „Make teams, please.“ Použijte nastřihané čtverečky se zvířátky z lekce 8.5. Umístěte čtverečky na jednu stranu místnosti na hromádku (na zem, na stůl, na židli), případně je můžete poházet různě po místnosti, družstva postavte na opačnou stranu místnosti. Řekněte dětem krátký příběh jako motivaci – např.: Byla jednou jedna farma, kde žila spokojeně spousta zvířátek. Jednoho dne se přihnala velká bouřka – blesky létaly vzduchem, hromy duněly a vítr hvízdal v komíně. Zvířátka se polekala a rozutekla se po loukách a lesích kolem farmy. My je nyní musíme najít a přivést zpět. Budu vám říkat, kolik kterých zvířat máte přinést. Vy po jednom vždy vyběhnete ke zvířátkům na druhé straně a přinesete je. Body družstvům přidělujte po jednotlivých kolech. Odstartujte hru a zadejte příkaz: „Find four cows. Ready, steady, go!“ Druh zvířat a počet volte libovolně – máte k dispozici 12 kusů každého zvířete.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Look, it‘s a farm!“ Podívejte, to je farma!
„How many goats are (there) on the farm?“ Kolik koz je na farmě?
„Count with me – one, two, two goats.“ Počítejte se mnou – jeden, dva, dvě kozy.
„What are they? They are goats.“ Co to jsou? To jsou kozy?
„What colour would you like to use for the goats?“ Jakou barvu bys chtěl/a použít pro kozy?
„Take (a red) pencil and colour the goats (red).“ Vezměte si (červenou) pastelku a vybarvěte kozy (červeně).
„What colour are they?“ Jakou mají barvu?
„They are (red) (pigs).“ Jsou to (červená) (prasata).
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.
„Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!
„Find four cows.“ Najděte čtyři krávy.

Návrat do:
08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012