8.3 Krmení (Feeding Time)
(08. Farm Animals (Zvířata na farmě))

Připojený soubor: level2-08.3.pdf

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) dle tématu, pracovní list, tužka (pastelky)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň nacvičuje schopnost soustředění a prostorové orientace. Úkolem je v bludišti čar najít cestu ke dvěma zvířatům, která Steve nakrmí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 11.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Postupně ukazujte na listu na části obrázku a ptejte se: „Who is it?“ Vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It is S-S-S…“ (doplňte vhodnou mimikou – např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají), „… Steve, yes, perfect! Say hello to Steve!“ Zapojte mimiku (např. mávejte): „Hello!“ Pokračujte představením jednotlivých zvířat: „What is it? Opět zapojte mimiku a zpočátku napovídejte (viz výše): „It´s a (goat, sheep…)“ Nyní dětem česky vysvětlete, že Steve jde nakrmit zvířata, ale nemá dost pro všechny. Děti mají pomoci Stevovi najít ta zvířata, která dnes od něho dostanou krmení. Vysvětlete dětem, že zvířátka, která dnes dostanou najíst, budou šťastná a ostatní smutná. Udělejte první příklad, zeptejte se, jestli bude kůň dnes šťastný: „Is the horse happy today?“ Naznačte prstem cestu v bludišti od koně ke Stevovi: „Let´s find out!“ Dojdeme až na konec cesty a zjistíme, že cesta koně nevede ke Stevovi, a tudíž bude smutný: „Oh no! The horse is sad today.“
  • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Zadejte instrukci k úkolu: „Is the horse happy today? Let´s find out.“ Opět naznačte hledání v bludišti. Další zvířátka pojměte jako soutěž, kdo zjistí dříve, jestli koza bude dnes šťastná nebo smutná, získá bod. Body zapisujte na tabuli. Ovci nechte jako poslední, abychom hned nevyčerpali jediná dvě zvířátka, která budou dnes jíst.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi hru „Šarády“. Dávejte dětem instrukce, jak se mají po třídě pohybovat, např. jako šťastní koně, smutné ovce apod.: „Be happy horses. Be sad sheep.“
  • Pro další procvičení a protažení si zahrajte s dětmi jednu ze zahřívacích her – viz metodická část 4.2.1 Začátek lekce – doporučujeme hru „Dotkni se…“. Po místnosti rozmístěte obrázkové karty, nechte děti pochodovat/běhat/chodit kolem místnosti a v určitý okamžik zakřičte: „Touch (a cow).“ Všichni se rozeběhnou k obrázkové kartě s krávou a dotknou se jí. Poslední, kdo se jí dotkne, jedno kolo nehraje. Jako „cenu útěchy“ může vystřídat vás v zadání další karty, které se mají děti dotknout. V následujícím kole však bude vystřídán dalším hráčem, který se jako poslední dotkne určeného zvířete.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It is S-S-S… Steve, yes, perfect!“ To je S-S-S… Steve, ano, skvěle!
„Say hello to Steve!“ Pozdravte Steva!
„Hello!“ Ahoj!
„What is it?“ Co je to?
„It´s a (goat/sheep…).“ To je (koza/ovce…).
„Is (the horse) happy toady?“ Je dnes (kůň) šťastný?
„Let´s find out!“ Pojďme to zjistit!
„Oh no! (The horse) is sad today.“ Ale ne, (kůň) je dnes smutný.
„Be happy (horses). / Be sad (sheep).“ Buďte šťastní (koně) / smutné (ovce).
„Touch (a cow).“ Dotkni se (krávy).

Návrat do:
08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012